Hľadaný výraz

Dozorná rada Schaeffler AG s piatimi novými zástupcami zamestnancov

08.05.2020 | Skalica

  • Pravidelná voľba zástupcov zamestnancov
  • Ustanovujúce zasadnutie novej dozornej rady
  • Predĺženie zmluvy člena predstavenstva Andreasa Schicka

Dozorná rada Schaeffler AG bola na svojom zasadnutí 8. mája riadne znovu ustanovená. Po novom zvolení desiatich zástupcov vlastníkov podielov valným zhromaždením v minulom roku, si v tomto roku zamestnankyne a zamestnanci skupiny Schaeffler v Nemecku zvolili desať zástupcov zamestnancov dozornej rady.

Opätovne boli zvolení Andrea Grimm, Susanne Lau, Barbara Resch, Salvatore Vicari a Jürgen Wechsler, novozvolení boli Thomas Höhn, Jutta Rost, Jürgen Schenk, Helga Schönhoff a Markus Zirkel. Z grémia odstúpili Norbert Lenhard, Dr. Reinhold Mittag, Dirk Spindler, Jürgen Stolz a Jürgen Worrich.

Georg F. W. Schaeffler, rodinný akcionár a predseda dozornej rady Schaeffler AG, sa poďakoval odstupujúcim členom dozornej rady za ich dobrú a konštruktívnu spoluprácu.

Pri ustanovujúcom zasadnutí dozornej rady hneď po dnešnom valnom zhromaždení bol Jürgen Wechsler, bývalý okresný riaditeľ IG Metall Bavorsko, opätovne zvolený za zastupujúceho predsedu dozornej rady.

Predĺženie zmluvy Andreasa Schicka

Dozorná rada okrem toho predĺžila zmluvu Andreasa Schicka na obdobie 5 rokov. Andreas Schick bol za člena predstavenstva za oblasť výroby, manažmentu zásobovacieho reťazca a nákupu vymenovaný v roku 2018. Do spoločnosti Schaeffler nastúpil v roku 1994 a pred svojím vymenovaním za člena predstavenstva zastával rôzne manažérske pozície na medzinárodnej i národnej úrovni.

„Andreas Schick v posledných troch rokoch urobil veľmi dobrú prácu. Pozitívne by som chcel zmieniť najmä jeho veľké nasadenie pri zvládaní aktuálnej koronakrízy. V mene všetkých členov dozornej rady želám pánovi Schickovi naďalej veľa šťastia a úspechov pri jeho náročných úlohách“, povedal predseda dozornej rady Georg F. W. Schaeffler.

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať