Hľadaný výraz

Elektromotory hlásia svoj stav do cloudu

Holandská spoločnosť poskytujúca priemyselné služby SPIT Electrical Mechanics sa pri údržbe agregátov svojich zákazníkov spolieha na expertízu Schaeffler. Použitím systému Condition Monitoring SmartCheck prechádza spoločnosť od pravidelných offline meraní na kontinuálne online merania a znižuje tým výdavky a náklady.

SPIT a Schaeffler spájajú špecifické doménové know-how a expertízu v oblasti Condition Monitoringu založenom na cloude. Tak dokážeme čo najlepšie posúvať vývoj servisných produktov vpred.

Armin Kempkes, viceprezident Condition Monitoring Priemysel 4.0

Napojením na Schaeffler cloud má spoločnosť SPIT k dispozícii dlhoročné know-how v oblasti ložísk a vibračnej techniky inžinierov Schaeffler vo forme digitálnych služieb.
Prostredníctvom digitálnej služby „ConditionAnalyzer“ je napríklad možné nechať si vytvoriť automatizované diagnózy stavu agregátov. „ConditionAnalyzer“ ponúka rozsiahle analýzy a vydáva jednoduché textové hlásenia.

Vďaka riešeniu Schaeffler sa spoľahlivo zabráni mechanickým výpadkom elektromotorov. Pre samotnú spoločnosť poskytujúcu služby znamená spolupráca so Schaeffler menej ciest k zákazníkovi, včasné plánovanie údržbárskych prác, ako aj zvýšenú efektivitu a disponibilitu zariadení.

Prevádzkovatelia zariadení získajú s digitálnou službou „ConditionAnalyzer“ správy emailom a môžu si ich jednoducho pozrieť na svojom mobilnom koncovom prístroji.
Prevádzkovatelia zariadení získajú s digitálnou službou „ConditionAnalyzer“ správy emailom a môžu si ich jednoducho pozrieť na svojom mobilnom koncovom prístroji.
Mark Ent, konateľ SPIT
Mark Ent, konateľ SPIT

SPIT a Schaeffler sú perfektní partneri, čo sa týka Condition Monitoringu založeného na cloude, a Schaeffler má vhodné produkty, ktoré umožňujú ďalší vývoj. Doplňujúce know-how spoločnosti Schaeffler dodáva našim zákazníkom tú pravú pridanú hodnotu.

Mark Ent, konateľ SPIT

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať