Hľadaný výraz

Riešenia v odvetviach

Digitálne riešenia pre priemyselné aplikácie

Digitálna premena a sieťové prepojenie komponentov a systémov zvyšuje efektívnosť strojov a zariadení. Spoločnosť Schaeffler vyvinula rôzne koncepty, ako sú systémy, ktoré je možné komplexne optimalizovať. Profitujte aj vy z použitia našich digitálnych riešení!

Hnací mechanizmus 4.0

Technologický demonštrátor
Technologický demonštrátor "Hnací mechanizmus 4.0" od spoločnosti Schaeffler zobrazuje riešenia pre digitalizovanú produkciu a sledovanie strojov.

PdM (predvídavá údržba) rozširuje konvenčné koncepty Condition Monitoring (sledovanie stavu) o pohľad do "budúcnosti strojov" a ponúka tak nové možnosti k efektívnemu rastu a zníženiu celkových prevádzkových nákladov (TCO).

Technologický demonštrátor "Hnací mechanizmus 4.0" od spoločnosti Schaeffler sieťovo prepája existujúcu techniku s novým digitálnym servisom. Týmto v otázke sledovania strojov robíme významný krok do budúcnosti.

Obrábací stroj 4.0

Pomocou "Stroj 4.0" spoločnosť Schaeffler vstupuje na cestu smerom ku digitalizácii produtkov. Nazbierané údaje sa vyhodnocujú nielen lokálne, ale aj v platforme Schaeffler-Cloud, následne sa výsledky zasielajú naspäť na najrôznejšie konkrétne miesta.

Možnosti digitalizácie nie sú obmedzené na obrábacie stroje. Aj výrobné prostredie profituje z priebežného toku údajov v reťazci toku hodnôt (VSM).

Obrábací stroj 4.0 sieťovo prepája existujúcu techniku s novými digitalizačnými komponentmi od snímača až po platformu Cloud.

Predictive Maintenance (predvídavá údržba) 4.0 pre veternú energiu

Systém sledovania stavu má na pohone veternej elektrárne integrovaných sedem snímačov zrýchlenia.

S modulárnou senzorikou v hnacom ústrojenstve, špeciálne prispôsobenou pre nižšie frekvencie, sa napríklad pomocou merania vibrácií získavajú informácie o stave, ktoré sa spracovávajú v reálnom čase. Pomocou digitálneho servisu "automatizovaná diagnostika valivých ložísk" môže prevádzkovateľ, príp. údržbár na celom svete cez internetové spojenie sledovať stav jednotlivých ložísk a aj celých agregátov. Dostane krátke textové hlásenie o analyzovanom obraze poškodenia a cez diaľkovú analýzu môže siahnuť po pomoci expertov spoločnosti Schaeffler.

Priemyselné riešenia / vietor

Sledovanie stavu (Condition Monitoring) 4.0 pre železnicu

Pre digitalizované sledovanie a optimalizovanú údržbu kompletných hnacích alebo nosných podvozkov v osobných vlakoch spoločnosť Schaeffler vyvinula systémy na monitorovanie stavu (CMS) s inteligentným softvérom a Cloud-prepojením. Tak je možné realizovať vyššie priemerné rýchlosti, vyššie výkony, ako aj dlhšie intervaly údržby a zároveň zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť.

Prevádzkovateľ alebo údržbár na celom svete môže cez internetové spojenie sledovať stav jednotlivých ložísk dvojkolesia až po kompletné súpravy dvojkolesia a otočné podvozky.

Príbeh "Zostať na koľajniciach"

Priemyselné riešenia / dráha

Systém sledovania stavu (Condition Monitoring) s integrovaným softvérom a Cloud-pripojením: Až šesť snímačových jednotiek môže prenášať ich signály na procesorovú jednotku, ktorá prvotné údaje spracuje do charakteristických hodnôt.
Systém sledovania stavu (Condition Monitoring) s integrovaným softvérom a Cloud-pripojením: Až šesť snímačových jednotiek môže prenášať ich signály na procesorovú jednotku, ktorá prvotné údaje spracuje do charakteristických hodnôt.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať