Hľadaný výraz

Údržba 4.0 pre intralogistiku

Spolu so spoločnosťou SSI Schäfer, jednou z celosvetovo najvýkonnejších firiem ponúkajúcich intralogistické služby, realizuje Schaeffler v svojom najnovšom skladovom a distribučnom centre inteligentnú údržbu agregátov kritických pre prevádzku. Cieľom je zabrániť neplánovaným prestojom, výrazne znížiť náklady na údržbu a zvýšiť disponibilitu zariadení. Pritom sa okrem iného používa systém na sledovanie stavu hnacích systémov relevantných pre prevádzku, ako aj čiastočne automatizované systémy údržby.

Animation: Maintenance 4.0 for IntralogisticsAnimácia: Údržba 4.0 pre intralogistiku

Zabrániť neplánovaným prestojom

Systém Condition Monitoring SmartCheck od spoločnosti Schaeffler slúži na permanentné sledovanie stavu pre prevádzku relevantných pohonov v skladových systémoch, ako napr. prístroje na obsluhu regálov, zdvíhacie stanice alebo špirálové dopravníky. Na základe integrovanej vibračnej diagnózy je možné včas rozpoznať a spoľahlivo identifikovať začínajúce poškodenie strojov.

Zdvíhacie pohony a hnacie mechanizmy prístrojov na obsluhu regálov sú permanentne sledované prístrojmi SmartCheck.
Zdvíhacie pohony a hnacie mechanizmy prístrojov na obsluhu regálov sú permanentne sledované prístrojmi SmartCheck.
Autonómne čiastkové systémy zaisťujú v novom skladovom a distribučnom centre Schaeffler spoľahlivý materiálový tok.
Autonómne čiastkové systémy zaisťujú v novom skladovom a distribučnom centre Schaeffler spoľahlivý materiálový tok.

Znižovanie nákladov na údržbu – zvyšovanie disponibility

Na reťazových a valčekových dopravníkoch preberajú centrálne riadené mazacie systémy Concept8 so špeciálne vyvinutými mazacími pastorkami kontinuálne a presné domazávanie počas prebiehajúcej prevádzky. Rovnako sa dá týmto spôsobom spoľahlivo zabrániť nadmernému premazaniu, ako aj znečisteniu zariadenia nadbytočnou mazacou látkou.

Digitálne služby poskytujú odporúčania pre zásah

V budúcnosti bude Schaeffler využívať svoje digitálne cloudové služby „LifetimeAnalyzer“ na výpočet zostatkovej doby chodu ložísk v pohonoch a „ConditionAnalyzer“ na hlbšiu analýzu stavu a prediktívnu údržbu. Údržbár dostane automaticky konkrétne odporúčania pre zásah a dokáže tak jednoducho a rýchlo uskutočniť správne opatrenia pre zaistenie funkcie svojho zariadenia.

Zanedbateľné náklady na manuálnu údržbu

Integráciou údajov o stave a ďalších centrálnych prevádzkových parametrov do vizualizácie v riadiacom stredisku je možné definovať a cielene riadiť kritické KPI.

Údržba 4.0 pre intralogistiku znamená zvýšené sledovanie stavu, viac samohlásiacich systémov, viac automatizovanej údržby a tomu zodpovedajúco menej prestojov a efektívnejšie využitie pracovníkov údržby.

Egon Grief, vedúci údržby EDC-stred spoločnosti Schaeffler

Egon Grief, vedúci údržby EDC-stred spoločnosti Schaeffler
Egon Grief, vedúci údržby EDC-stred spoločnosti Schaeffler
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať