Hľadaný výraz

Autonómne sledovanie a mazanie čerpadiel

S komponentmi, systémami a digitálnymi službami na sledovanie a mazanie rôznych agregátov Schaeffler ponúka rozšíriteľné kompletné riešenia pre Prediktívnu údržbu 4.0. Aj zásobovateľ pitnou vodou, spoločnosť Perlenbach sa pri údržbe svojich čerpadiel spolieha na riešenia spoločnosti Schaeffler. Kombinácia systému Condition Monitoring SmartQB a dávkovača maziva Concept8 zaisťuje spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku.

Sledovanie stavu v jasnej reči

Predkonfigurovaný systém Condition Monitoring SmartQB rozpozná nepravidelnosti pri elektromotoroch, čerpadlách, ventilátoroch a ich valivých ložiskách a po identifikácii možných príčin chýb poskytne jasné textové hlásenie. Integráciou systému vyvinutého spoločne s Mitsubishi Electric do vizualizácie riadiaceho strediska je personál údržby firmy Perlenbach včas informovaný o začínajúcich škodách a dokáže okamžite zahájiť opatrenia pre údržbu a prípadné obstaranie náhradných dielov.

Ako predkonfigurovaný systém Plug-and-Play SmartQB nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti v oblasti Condition Monitoringu.
Ako predkonfigurovaný systém Plug-and-Play SmartQB nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti v oblasti Condition Monitoringu.
Joachim Dankwardt, zastupujúci vedúci oddelenia získavania vody/úpravy v účelovom zväze zásobovania vody Perlenbach
Joachim Dankwardt, zastupujúci vedúci oddelenia získavania vody/úpravy v účelovom zväze zásobovania vody Perlenbach

Bežné systémy na sledovanie strojov sú nákladné a komplikované. SmartQB je naproti tomu tak jednoduchý, že náš personál nepotreboval žiadne špeciálne znalosti v oblasti vibračnej diagnózy. Dokázali ihneď pracovať.

Joachim Dankwardt, zastupujúci vedúci oddelenia získavania vody/úpravy v účelovom zväze zásobovania vody Perlenbach

Schaeffler ponúka kompletný balík bez ďalších starostí pre sledovanie a mazanie všetkých dôležitých agregátov, aj pri menších prevádzkach.

Thomas Schmitz, Service Manager Condition Monitoring v spoločnosti Schaeffler.

Thomas Schmitz, Service Manager Condition Monitoring v spoločnosti Schaeffler.
Thomas Schmitz, Service Manager Condition Monitoring v spoločnosti Schaeffler.
Dávkovač maziva Concept8 zásobuje až osem mazacích miest presne tým správnym množstvom tuku.
Dávkovač maziva Concept8 zásobuje až osem mazacích miest presne tým správnym množstvom tuku.

Domazávanie presne podľa potreby

Posledný výpadok čerpadla v spoločnosti Perlenbach vznikol v dôsledku nadmerného premazania ložiska. Týmto problémom Schaeffler čelí svojím dávkovačom maziva Concept8. Nedostatočnému namazaniu alebo nadmernému premazaniu, ako aj škodám z toho plynúcim je možné zabrániť domazávaním presne podľa potreby.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať