Hľadaný výraz

Priemyselná automatizácia

Tlačiarenské stroje

Na ostrom tlačovom obraze má najvyšší podiel vysoko presné uloženie odolné proti opotrebovaniu tlačových valcov. Spoločnosť Schaeffler Gruppe sa už celé desaťročia špecializuje vďaka svojim značkám INA a FAG na všetky aplikácie v tomto odvetví a vďaka tomu zaujíma vo výrobe tlačiarenských strojov z hľadiska technológie a podielu na trhu celosvetovo špičkovú úlohu. Spoločnosť Schaeffler Gruppe umožňuje svojim mimoriadnym aplikačným know-how úspory nákladov pri súčasnom náraste výkonu a to dokonca v jednom jedinom produkte. Napríklad pri nových pojazdných valčekoch s povrchovou vrstvou Triondur, ktorá zaisťuje pri ofsetových strojoch na potlač listov podstatne vyššiu funkčnú bezpečnosť a dlhšiu životnosť.

Schaeffler riešenia pre tlačiarenské stroje

Medicína

Bezpečné a efektívne uloženie pohyblivých častí stroja – to je naša profesia už viac než 100 rokov. Ak ide o pohyb v lekárskej technike, sme súčasne vývojovými partnermi a spoľahlivými dodávateľmi. Našim zákazníkom ponúkame vyladené systémové riešenia. To pre vás znamená, že dostanete pohon a uloženie z jediného zdroja – a vďaka tomu budete môcť efektívnejšie využívať celkom nové možnosti výkonov a konštrukčného usporiadania.

Schaeffler riešenia pre medicínsku techniku

Potraviny a balenie

Vo všetkých druhoch baliacich a plniacich strojoch, pekárenských automatoch a ostatných strojoch potravinárskeho a baliaceho priemyslu sa používajú ložiská spoločnosti Schaeffler. Schaeffler produkty najlepšie spĺňajú špeciálne požiadavky odvetvia: Ložiská spĺňajú vďaka dlhodobej antikoróznej ochrane napríklad špeciálne hygienické potreby. Produkty s nenáročnou údržbou alebo s mazaním počas celej životnosti zabezpečujú aj za tých najtvrdších prevádzkových podmienok prevádzkovú bezpečnosť a zaisťujú maximálne životnosti strojov. Katalógový program sa rozprestiera od ihlových ložísk cez oporné a vačkové valčeky až po guľôčkové ložiská najrôznejších typov. Aj program lineárnych ložísk je mimoriadne všestranný: Napríklad INA lineárne stoly alebo hriadeľové vedenia pripravené na montáž, ktoré sú špeciálne dimenzované pre vysoké zrýchlenia a komplexné pohyby. Spoločnosť Schaeffler dokáže optimálne pokryť všetky ložiskové potreby v potravinárskom a baliacom priemysle.

Schaeffler riešenia pre potraviny a balenie

Productronic

Až to správne uloženie zdokonalí priebehy pohybov. To je zvlášť dôležité pri vysoko presných, rýchlo sa opakujúcich pracovných krokoch pri výrobe elektroniky. Preto by ste si rozhodne mali prizvať odborníka: Schaeffler. Pretože je jedno, či ide o rotačné, oscilujúce alebo lineárne pohyby - spoločnosť Schaeffler ponúka celú paletu valivých ložísk, klzných ložísk aj lineárnych vedení. Samozrejme šité na mieru pre oblasť Productronic. A taktiež vynikajúci servis. Kde inde dostanete všetko z jednej ruky?

Schaeffler riešenia pre Productronic

Textilné stroje

Inovatívne produkty a systémové riešenia spoločnosti Schaeffler trvalo zvyšujú výkon stroja a zároveň znižujú náklady - či už v pradiarenskej príprave, výrobe vlákien, textilnej výrobe, dokončovaní alebo konfekcii. Spoločnosť Schaeffler vám ponúka rozsiahly produktový program s precíznymi ložiskami, ktoré sú pripravené na montáž a majú jednoduchú údržbu pre takmer všetky typy strojov naprieč textilným procesným reťazcom. K tomu patria napríklad vláknové vodiace valce s optimalizovaným trecím momentom a s integrovanou ochranou vrstvou voči opotrebeniu a korózii, upínacie ložiská s jednoduchou montážou a puzdrové jednotky pre stroje v pradiarenskej príprave, klietky s povlakom Triondur v ihlovacích strojoch a lineárnych vedeniach vo vyšívacích strojoch, manipulačných zariadeniach, textilných tlačiarenských strojoch a veľa iných textilných strojoch.

Schaeffler riešenia pre textilné stroje

Obrábacie stroje

Produkty spoločnosti Schaeffler značiek INA a FAG sú v oblasti uloženia otočných stolov, posuvných vretien, hlavných vretien a lineárnych osí, už pár desaťročí na svetovej špičke. Precízne ložiská s dlhou životnosťou, nenáročné na údržbu a s možnosťou okamžitej montáže: Spoločnosť Schaeffler dokáže uspokojiť všetky potreby zákazníkov týkajúce sa ložísk obrábacieho stroja - počnúc poradenstvom až po servis vrátane rozsiahleho a vyváženého výrobného programu. Pracovný tím je posilnený o špecialistov na priame pohony IDAM. Vďaka tomu je možné teraz realizovať aj kompletné riešenia rotačných a lineárnych pohybov optimalizované na aplikáciu. Výrobcom strojov a výrobcom čiastkových systémov sa tým otvárajú úplne nové technické a ekonomické možnosti riešení uložení a taktiež výrazné prednosti v časovom a procesnom reťazci.

Schaeffler riešenia pre obrábacie stroje

Spoločnosť Schaeffler ponúka ložiská aj pre nasledujúce odvetvia:

Drevospracujúce stroje

Umelé hmoty a guma

Montáž a manipulácia

Priemyselné roboty

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať