Hľadaný výraz

Elektrické nástroje

Bezpečné a efektívne uloženie pohyblivých častí stroja – to je naša profesia už viac než 100 rokov. Sme spoľahlivým partnerom a zároveň vývojovým partnerom, pokiaľ ide o ložiská v elektrických nástrojoch. Čo od nás môžete očakávať: rozsiahly katalógový program - od Low-End až po High-End riešenie - prispôsobené vašim potrebám, hospodárnosť vďaka veľkým množstvám a produkcii priamo na mieste s najmodernejšími technológiami, globálne jednotnú, zabezpečenú kvalitu, poradenstvo týkajúce sa aplikácií vo všetkých fázach životného cyklu produktu - hlboké znalosti v odbore umožňujú optimálne dimenzovanie ložísk, široké spektrum vyhotovení ložísk a optimalizácia nákladov, výkon a kvalitu v komplexnom prístupe.

Schaeffler riešenia pre elektrické nástroje

Kvapaliny

V oblasti "Fluid Technology" sa spája rozsiahly program Schaeffler produktov pre hydraulické systémy a kvapalinové čerpadlá. Ložiská a komponenty pre tieto náročné aplikácie musia byť mimoriadne bezpečné a zároveň hospodárne. Tieto požiadavky spĺňa "Fluid Technology" prevažne s individuálnymi, zákazníckymi vývojmi alebo v určitých prípadoch s premyslenými štandardnými produktmi.

Schaeffler riešenia pre technológiu kvapalín

Priemyselné hnacie prevodové ústrojenstvá

Štandard technických výrobkov sa vďaka inováciám neustále zvyšuje. Životné cykly produktov sa stále výrazne skracujú a s rastúcou tendenciou sa zväčšujú technologické skoky. Tento vývoj platí taktiež pre výrobu prevodových mechanizmov. Stále presnejšie výpočtové metódy, neustále stúpajúce výkony počítačov a zlepšené know-how technológie – napr. v technike materiálov, pevnosti a tribológii – sme zmobilizovali výkonnostné rezervy. Špecifická hmotnosť prevodovky sa počas posledných 20 rokov znížila asi o 80 %. Valivé ložiská výraznou mierou prispeli k tomuto vývoju. Vďaka účelovému výskumu a vývoju, stálemu zvyšovaniu kvality a intenzívnej výmene skúseností s výrobcami prevodoviek a aplikačným priemyslom sme neustále zvyšovali funkčnosť a prevádzkovú bezpečnosť našich ložísk a súčasne znižovali stratové výkony na minimum. Prevodovky s kvalitnými valivými ložiskami sú výkonné a spoľahlivé.

Schaeffler riešenia pre priemyselné prevodové ústrojenstvá

Pneumatika

V oblasti pneumatiky spoločnosť Schaeffler spája aplikácie pneumatickej techniky a termickú kvapalinovú techniku: od kompresorov cez vákuové čerpadlá až po ventilátory. Portfólio spoločnosti Schaeffler obohatené najširším sortimentom o štandardné valivé ložiská - aj v kvalite X-live - až po vysoko precízne ložiská pre rýchlo bežiace stroje - vyhotovené ako špeciálne ložiská podľa špecifikácií zákazníka. Ponuku dopĺňajú puzdrové jednotky a komponenty.

Schaeffler riešenia pre pneumatiku

Spoločnosť Schaeffler ponúka ložiská aj pre nasledujúce odvetvia:

Námorníctvo

Elektromotory

Verejné a súkromné inštitúcie

Zámky a kovania

Elektrické domáce spotrebiče

Infraštruktúra

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať