Hľadaný výraz

Železnica

Servis

Skúšobné centrum Železnica / Validácia

Akreditované skúšobné laboratória v Nemecku a Číne

Spoločnosť Schaeffler sa v predošlých rokoch etablovala ako centrálny partner pre vývoj riešení valivých ložísk pre nákladnú dopravu a dopravu pasažierov, vysokorýchlostné vlaky a lokomotívy.

Spoločnosť Schaeffler má v Nemecku a v Číne akreditované skúšobné laboratóriá a postupne tieto rozširuje. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť použitých ložísk dvojkolesia v dennej prevádzke a minimalizovať príznaky opotrebenia, ako aj náklady na údržbu. Prídavné rozšírenie kapacity skracuje časové náklady pre uvoľnenie ložísk. Zákazník a koncový zákazník tak profituje z "Time-to-Market" (doba rozbehu).

Úprava ložísk

Náklady životného cyklu pod kontrolou

Taktiež a práve v koľajovej dopravnej technike narastá význam posudzovania nákladov životného cyklu produktov. Spoločnosť Schaeffler ako nezávislý servis certifikovaný prostredníctvom Deutsche Bahn AG (nemecké dráhy) poskytuje odborné a hospodárne úpravy ložísk pre železnice. Ložiská získajú 100 % výkonnosť pri výraznej úspore nákladov v porovnaní s novými ložiskami.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať