Hľadaný výraz

Digitálny servis

Vďaka analytike sa cez užitočné prepojenie produktových a procesových údajov získavajú užitočné informácie. Tieto sa môžu použiť na zvýšenie hospodárnosti priemyselných postupov a pre inovatívny servis, ktorý je založený na údajoch.

Servisné služby
Analýza údajov a simulácia: Bid Data zvyšuje produktivitu

Digitálny servis spoločnosti Schaeffler je jednoducho prístupný a zvyšuje disponibilitu strojov. Kedysi prevádzkovatelia zariadení a údržbári získavali informácie z viacerých jednotlivých systémov a tieto nákladne vyhodnocovali, dnes spoločnosť Schaeffler ponúka platformu, ktorá tieto údaje pospája vyhodnotí a objasní. Na základe analýze údajov tak môžu byť učinené výpovede o budúcom vývoji zariadení a včas zavedené potrebné opatrenia.

Ďalšie servisné ponuky

Automatizovaná diagnóza

Pomocou digitálneho servisu "automatizovaná diagnóza" môže prevádzkovateľ, resp. údržbár po celom svete cez internetové spojenie sledovať stav jednotlivých ložísk a aj celých agregátov. Dostane krátke hlásenie o analyzovanom obrázku poškodenia a cez diaľkovú analýzu môže privolať pomoc expertov spoločnosti Schaeffler.

Digitálny servis
Pomocou digitálneho servisu "automatizovaná diagnóza" je možné po celom svete cez internetové spojenie sledovať stav jednotlivých ložísk a aj celých agregátov.
Grafický náhľad zostatkových časov chodu ložísk prevodoviek na internetovom koncovom zariadení.
Grafický náhľad zostatkových časov chodu ložísk prevodoviek na internetovom koncovom zariadení.

Výpočet zostatkových časov chodu

Priebežný výpočet zostatkového času chodu valivých ložísk a vedení - často rovnaký so zostatkovým časom chodu celých pohonov - umožňuje včasné plánovanie údržby a objednávky náhradných dielov, predĺženie intervalov údržby prostredníctvom prispôsobenia vyťaženia stroja alebo vyššieho vyťaženia jednotlivých náprav a celých strojov až do ďalšieho intervalu údržby.

Online monitorovanie

Experti spoločnosti Schaeffler sledujú stavy tisícich strojov a zariadení. Big-Data štruktúry sa prenášajú na operačné centrá a tam sa v spracovávajú v platforme "Schaeffler-Cloud". Analýza, prognóza a optimalizácia prebieha prostredníctvom nových algoritmov a kognitívnych metód. Zobrazia sa nápadnosti a potreby konať, na základe toho sa zavedú príslušné opatrenia.

Diaľkové monitorovanie strojov a zariadení
Diaľkové monitorovanie strojov a zariadení

Aplikácia Schaeffler Service

Rôzne aplikácie spoločnosti Schaeffler ako FAG SmartCheck, FAG SmartVisual a PrecisionDesk podporujú digitálne prepojenie produktov a servisu. Pomáhajú uchovávať údaje, ako aj zobrazovať a vyhodnocovať stavy strojov. Prehľad o všetkých aplikáciách spoločnosti Schaeffler nájdete na webovej stránke nášho koncernu.

FAG SmartCheck

Aplikácie sú spojené so všetkými FAG SmartChecks vo vašej lokálnej WLAN sieti a zobrazujú aktuálny status v prehľadnom semaforovom zobrazení.

Stiahnuť aplikáciu
APPLE App Store
ANDROID Play Store

FAG SmartVisual

Aplikácia FAG SmartVisual je vizualizáciou zariadenia, ktorá umožňuje rýchly prehľad o stave vášho zariadenia.

Stiahnuť aplikáciu
Google Play Store

FAG SmartVisual Software
FAG SmartVisual 1.2.0 (60 dňová testovacia verzia)
FAG SmartVisual užívateľská dokumentácia

PrecisionDesk

Aplikácia umožňuje kontrolu vretenových ložísk a ložísk otočných stolov. K tomu sa na ložisku alebo na obale ložiska načíta kód Data-Matrix.

Stiahnuť aplikáciu
APPLE App Store
ANDROID Play Store
WINDOWS Store

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať