Hľadaný výraz

INA ložisko otočného stola YRTSMA

INA ložisko otočného stola YRTSMA

Ideálne miesto zabudovania meracieho systému ložiska otočného stola sa nachádza bezprostredne v uložení, tak môžu meracie systémy integrované v ložisku dosiahnuť vyššie presnosti systému, ako tie, ktoré sa na nápravu montujú ďaleko od príslušného uloženia. Využíva sa najpresnejšie otáčanie precízneho ložiska otočného stola YRTSMA.

Induktívna metóda merania ABSYS (AMO) sa zakladá na bezdotykovom snímaní štruktúrovaného vzorového dielu, ktorého rozmer je nanesený priamo ako merací krúžok na vnútorný krúžok ložiska. Vyhodnocovacia elektronika je integrovaná v meracej hlave, takže systém môže byť napojený priamo na riadenie. Meracia hlava, s ktorou je vzorový diel snímaný, je z konštrukčného hľadiska vytvorená tak, aby mohla byť priamo zaskrutkovaná na fixný vonkajší krúžok ložiska, a aby mala bez nastavenia správnu medzeru k meraciemu krúžku. Meracia hlava je ľahko prístupná zvonku a je možné ju bez prídavných nákladov na nastavenie namontovať alebo vymeniť.

Toto konštrukčné riešenie navyše umožňuje zabudovanie meracej hlavice a kábla po montáži ložiska. Tým sa vylúči riziko poškodenia v dôsledku montážnych postupov.

Charakteristické vlastnosti:
  • absolútne rozhranie, pričom odpadá referenčná jazda
  • konštrukčné vyhotovenie dutého hriadeľa, pričom je stred stroja k dispozícii pre ostatné komponenty
  • umožnenie vysoko dynamických a precíznych regulačných obvodov
  • úspora zástavbového priestoru
  • zjednodušenia v konštrukcii a montáži
  • rezistencia voči okolitým vplyvom, mazacie a chladiace látky
Použitia:
  • Obrábacie stroje
  • Meracie nástroje
  • Astronómia
  • Letectvo a kozmonautika
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať