Hľadaný výraz

Mazacie zariadenia

Valivé telesá sú automaticky zásobované správnym mazacím množstvom pomocou dávkovačov mazacej látky alebo mazacími systémami. To pomáha predchádzať najčastejším príčinám výpadávaniu valivých telies: Asi 90% ložísk sa maže tukom. Domazávaním správnym mazacím množstvom vo vhodných intervaloch sa životnosť valivých telies výrazne predĺži.

ku katalógu produktov medias

Automatické domazávacie zariadenia

Automatické domazávacie zariadenia

Pomocou automatického domazávacieho zariadenia sa dopravuje čerstvá mazacia látka v nastavenom množstve v správny okamih na kontaktné miesta valivého ložiska. Zariadenia dodržiavajú intervaly mazania a intervaly údržby a zabraňujú nedostatočnému alebo nadmernému zásobovaniu tukom. Prestoje zariadenia sú kratšie, náklady na údržbu nižšie. Domazávacie zariadenia sa vyberajú v závislosti od ložísk. Sú všestranne použiteľné, napríklad u E-motorov, čerpadiel, kompresorov a ventilátorov, v lineárnych systémoch, dopravných zariadeniach alebo obrábacích strojoch.

FAG CONCEPT2

Tento dávkovač maziva je veľmi kompaktný. V závislosti od vyhotovenia má jedno alebo dve čerpadlové telesá, ktoré môžu byť riadené nezávisle od seba. Tak je možné zásobovať mazivom jedno alebo dve mazacie miesta. Mazivové kartuše (LC-jednotky) je možné objednať vo veľkosti 250 cm3. Dávkovač mazacej látky je zásobovaný napätím buď batériou alebo cez sieťový modul. Môže pracovať samostatne alebo môže byť regulovaný externým riadením.

FAG CONCEPT8

Tento jednobodový alebo viacbodový mazací systém ponúka vysokú variabilitu. V závislosti od vyhotovenia má jedno, dve, tri alebo štyri čerpadlové telesá, ktoré môžu byť riadené nezávisle od seba. Každé čerpadlové teleso má dva výtoky a tak je možné flexibilne zásobovať potrebným mazacím množstvom v správnych intervaloch až osem mazacích miest pomocou jedného mazacieho systému. Mazací systém CONCEPT8 je vhodný pre rôzne podmienky použitia. Okrem toho je možné objednať vyhotovenia pre lineárne systémy, použitie olejov ako mazacej látky alebo s interným ohrevom. Mazivové kartuše (LC-jednotky) zásobujú prístroj mazacou látkou. LC-jednotky je možné objednať vo veľkosti 800 cm3. Mazací systém je zásobovaný zvonka 24 VDC napätím. Je možné spojenie s prevádzkou stroja. Ak sa mazací systém prepojí so zásobovaním napätia stroja, potom sa stroj domazáva vždy v závislosti od časov prevádzky.

Mazanie ozubených kolies

Mazanie ozubených kolies

Mazací systém pozostáva z mazacieho ozubeného kolesa a hnacieho pastorka alebo z mazacieho ozubeného kolesa a ozubenej tyče. Mazacie ozubené koleso pritom automaticky a plynulo domazáva otvorené ozubenia hnacieho pastorka alebo ozubenej tyče.

Reťazový mazací pastorok

Reťazový mazací pastorok

Reťazový mazací pastorok slúži plnoautomatickému mazaniu reťazí reťazovým olejom v závislosti od potreby. Valčeky pozostávajú z PU peny s otvorenými dutinkami a prenášajú menšie množstvá oleja na najvyššie miesta reťazových lamiel. Odtiaľ olej preniká medzi vnútorné a vonkajšie lamely, ako aj medzi čapy a valčeky.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať