Hľadaný výraz

Opis produktu
FAG ProCheck

FAG ProCheck je flexibilný online kontrolný systém. Slúži na zamedzenie neplánovaných prestojov a na kontrolu kvality. Systém ponúka vysokú funkčnosť a je možné ho objednať v rôznych variantoch - od 8-kanálového až do 16- kanálového systému.

Sledované parametre

FAG ProCheck kontinuálne zaznamenáva údaje o vibráciách, teplote, ako aj o ostatných procesných parametroch a tieto následne vyhodnocuje. Vďaka tomu môžu byť už vo veľmi včasnom štádiu rozpoznané začínajúce škody a ich príčiny a môžu byť včas zavedené príslušné opatrenia. To značne znižuje prevádzkové náklady.
Navyše FAG ProCheck ponúka možnosť, korelovať množstvo analógových a digitálnych vstupných a výstupných kanálov k údajom o vibráciách. Tieto kanály umožňujú jednoduchú komunikáciu systému s nadradenými systémami, podobne ako procesné riadiace systémy.

Flexibilný systém

Okrem robustnej a kompaktnej konštrukcie je systém predurčený na použitie v takmer všetkých priemyselných segmentoch. Nezáleží na tom, či v oceliarni alebo na papierenskom stroji, v cementárni alebo v naftárskom a plynárenskom priemysle - systém je možné použiť všade tam.

Diaľková kontrola

Chyby a škody na stroji je možné rozpoznať aj bez toho, aby sa personál obsluhy musel nachádzať priamo na mieste. Prostredníctvom diaľkového prístupu je možné údaje preniesť na iné stanoviská a tam ich napríklad analyzovať expertmi na vibrácie spoločnosti Schaeffler.

Variant chránený voči explózii

Na vyžiadanie je možné objednať aj proti explózii chránenú verziu systému FAG ProCheck. Táto verzia zamedzí pomocou tlakovo uzavretého puzdra, aby systém prišiel do kontaktu s výbušnou atmosférou. Pretože všade, kde vznikajú horľavé plyny, pary, kvapaliny a prach, môže v spojení s kyselinou a zápalným zdrojom rýchlo dôjsť k explózii.

Riešenia upravené na želanie zákazníkov

Vizualizácie prispôsobené každému zariadeniu podľa špecifikácií zákazníka ponúkajú ovládaciu plochu, ktorá poskytne rýchly prehľad o stave zariadenia. Podľa komplexnosti zariadenia môže byť vizualizácia vytvorená do viacerých úrovní.

ku katalógu produktov medias

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať