Hľadaný výraz

FAG Detector III

FAG Detector III prístroj na meranie vibrácií s jednoduchou manipuláciou a ovládaním. Predinštalované štandardné konfigurácie podľa DIN ISO 10816 z neho robia Plug-and-Play riešenie a umožňujú prvé vierohodné informácie k stavu stroja, celkom bez nákladných školení alebo systémovej konfigurácie.

To umožňuje napríklad rýchlu kontrolu ventilátorov, čerpadiel, elektromotorov, kompresorov alebo vákuových čerpadiel. Používateľ musí len spustiť meranie pomocou niekoľkých stlačení tlačidiel a vyčkať, kým toto nebude ukončené. Prístroj vyhodnotí výsledky merania a zobrazí ich so samovysvetľujúcimi symbolmi na displeji prístroja.

Ďalšie charakteristické znaky systému sú:
  • bezdotykové meranie teploty
  • zaznamenávanie otáčok
  • funkcia trasy
  • generátor správ
analýzový softvér

Pre hĺbkové analýzy je k dispozícii PC softvér Trendline s rozsiahlymi funkciami. K tomu okrem iného patrí Viewer, ktorý poskytuje užívateľovi množstvo pomôcok na vyhodnotenie údajov. Vďaka integrovanej databanke ložísk, ktorá obsahuje asi 20 000 ložísk, je analýza nameraných údajov ľahšia a efektívnejšia. Keďže je možné frekvencie škôd vložiť do výsledkov merania, je možná jednoduchá analýza škôd.

Automatické rozpoznanie meracích miest

Automatické rozpoznanie meracích miest bezchybne a presne identifikuje pomocou RFID techniky meracie miesta meraného úseku. Na základe RFID tagov na strojoch FAG Detector III rozpozná meracie miesta. To umožňuje rýchlejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie mobilné sledovanie vibrácií a teploty pomocou osvedčeného detektora FAG Detector III. Funkcia automatického rozpoznania meracích miest však nie je k dispozícii po celom svete.

Vyvažovacia funkcia

Ďalšou zvláštnosťou detektora FAG Detector III je vyvažovacia funkcia. K tomu je potrebný nástroj Balancing Kit, ktorý patrí medzi ľubovoľné príslušenstvo. Pomocou neho nie sú nevyváženosti len rozpoznané, ale aj odstránené. Výsledky vyvažovacieho procesu sa takisto prenášajú do softvéru Trendline a tam sa vyhodnocujú.

ku katalógu produktov medias

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať