Hľadaný výraz

Sledovanie stavu mazacej látky

Sledovanie stavu mazacej látky

Doba použitia použitej mazacej látky je určujúca veličina pre životnosť ložiska. Na sledovanie je možné v závislosti od prípadu použitia, použiť buď tukový alebo olejový snímač. Tak môže byť mazacia látka vymenená skôr než vzniknú škody.

Sledovanie stavu mazacej látky: Wear Debris Check

Wear Debris Check

Pomocou počítadiel častíc tohto typu sa určí na základe častíc v oleji včasné opotrebenie v silne zaťažovaných priemyselných prevodovkách. Častice oterov, ktoré môžu indikovať výpadok, sú v oleji rozpoznateľné už mesiace predtým. Vďaka kontrole častíc v mazacej látke sú škody včas identifikované. To pomáha zabraňovať následným škodám a výpadkom. Za týmto účelom sa počítadlo častíc inštaluje do obtoku cirkulačného mazania prevodovky pred filter alebo do samostatného obehu.

Typické použitia pre FAG Wear Debris Check sú napríklad prevodovky zariadení v ťažbe surovín, planétové prevody vo veterných elektrárňach alebo lodné pohony.

Znaky počítadla časti sú:
  • Sledovanie množstva častíc v oleji
  • Rozdelenie častíc na železné a neželezné kovy
  • Klasifikácia častíc podľa veľkosti
  • Možnosť integrácie do online kontrolného systému na prepojenie údajov o časticiach a vibráciách.

Ak sa skombinujú kontrolné produkty pre olej a vibrácie, môžu byť včas rozpoznané škody na prevodovkách mazaných olejom a môže byť určené miesto vzniku. Tak je možné vyhnúť sa výpadkom produkcie alebo následným škodám.

Sledovanie stavu mazacej látky: GreaseCheck

GreaseCheck

Tukový snímač má priemer 5 mm a zasunie sa do otvoru v puzdre čo najbližšie k valivému ložisku. Snímač sa nachádza v mazacej látke. S týmto tukovým snímačom sa opticky meria obsah vody, zakalenie, termické a mechanické opotrebenie a teplota tuku priamo v uložení. Tieto informácie sa káblom prenášajú do vyhodnocovacej jednotky. Vyhodnocovacia jednotka generuje analógový signál, ktorý užívateľa rýchlo a jednoducho informuje o stave tuku.

Doteraz boli ložiská domazávané na základe času. Tukové množstvá a intervaly mazania sa určovali výpočtom. Pri použití tukového snímača je možné ložiská domazávať na základe stavu.

Tukový snímač umožňuje:
  • mazanie v závislosti od potreby
  • nízke náklady na mazanie
  • zamedzenie neplánovaným prestojom
  • nižšie náklady na servis a údržbu
  • nižšie náklady na zariadenie.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať