Hľadaný výraz

Schaeffler produkty údržby: Mazivá

Podstatným faktorom pre výkonnosť a životnosť valivého ložiska alebo lineárnej jednotky je výber vhodnej mazacej látky.

Mazacie tuky Arcanol sú pri každej dodávke podrobené rozsiahlej kontrole kvality. Kvalitu každej šarže je možné jednoznačne doložiť a dohľadať. Vo vlastnom analytickom laboratóriu mazacie tuky Arcanol kontrolujeme podľa prísnych skúšobných smerníc na chemické a fyzikálne vlastnosti, čím je zaistená kvalita produktu na najvyššej úrovni.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler produkty údržby: Mazivá

Mazivá

Spoločnosť Schaeffler už desaťročia skúma, ktorý mazací tuk je najvhodnejší pre konkrétne riešenia. Tuky valivých ložísk Arcanol poskytujú dobré predpoklady pre priaznivý chod ložísk, ako aj pre dlhú dobu použitia a vysokú prevádzkovú bezpečnosti uloženia. Mazací program je odstupňovaný tak, aby boli pokryté takmer všetky rozsahy použitia. Pomocou moderných skúšobných metód a skúšobných systémov bol rozsah použitia Arcanol tukov určený za rôznych prevádzkových podmienok a s ložiskami všetkých konštrukčných typov.

Len v roku 2015 spoločnosť Schaeffler mala na svojich vlastných FE8 a FE9 skúšobných staniciach viac než 50 000 skúšobných hodín. Ložiskové tuky Arcanol majú vo všetkých oblastiach lepšie vlastnosti ako bežné tuky.

Z poznatkov získaných v skúšobných staniciach bol vyvinutý mazací program, ktorý sa rozdeľuje do štyroch skupín:

 • Viacúčelové tuky:
  Tuky s veľkým rozsahom použitia
 • Tuky pre vyššie záťaže:
  Tuky, u ktorých sú kladené obzvlášť vysoké požiadavky na nosnosť
 • Tuky pre vysoké teploty:
  Tuky, ktoré musia odolávať vysokým teplotám použitia
 • Špeciálne tuky:
  Tuky, ktoré boli vybrané špeciálne pre jednu oblasť použitia

ku katalógu produktov medias

Schaeffler produkty údržby: Mazacie látky Montážne pasty

Montážne pasty

Montážna pasta uľahčuje zalisovanie krúžkov ložiska a zabraňuje Stick-Slip efektom (zadŕhaniu), ryhám, opotrebeniu a korózii spôsobenú trením. Chráni voči korózii. Rozsah použitia sa nachádza medzi -30°C a +150°C. Pasta je odolná voči vode, vodnej pare a mnohým alkalickým a kyslým médiám.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler produkty údržby: Mazacie látky Ochranný olej proti korózii

Ochranný olej proti korózii

Tento olej chráni rozbalené ložiská Aj ostatné holé povrchy kovov, napríklad na prístrojoch a strojoch, je možné počas skladovania vo vnútorných priestoroch dlhodobo chrániť voči korózii.

Spravidla nie je potrebné ochranný olej proti korózii z ložísk odstraňovať praním. Ku všetkým na trhu dostupným ložiskovým tukom a olejom sa chová neutrálne. Olej je možné odstrániť alkalickými rozpúšťadlami alebo neutrálnymi čističmi.

ku katalógu produktov medias

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať