Hľadaný výraz

SmartCheck: Obrázok

SmartCheck od spoločnosti Schaeffler je kompaktný, inovatívny a modulárny online merací systém na permanentné decentrálne sledovanie strojov a procesných parametrov. Umožňuje použitie agregátov, pre ktoré bolo takéto sledovanie doteraz príliš nákladné.

SmartCheck sa napríklad hodí na včasné rozpoznanie poškodenia ložísk, nevyváženosť a chyby nastavenia pri:

  • elektromotoroch a prevodových motoroch,
  • vákuových a kvapalinových čerpadlách,
  • ventilátoroch a vetrákoch,
  • prevodovkách a kompresoroch,
  • vretenách a obrábacích strojoch.

Ku katalógu produktov medias

Ďalšie publikácie

Kontakt

Štyri súhrnné dôvody pre SmartCheck

Väčšia bezpečnosť

Pomocou systému SmartCheck je stav vašich strojov nepretržite sledovaný. Máte všetko pod kontrolou! Neustále.

Väčšia ziskovosť

Vďaka systému SmartCheck profitujete z maximálneho využitia stroja pri minimálnych nákladoch na životný cyklus.

Väčšia flexibilita

SmartCheck sa dá bez zmeny technológie preniesť a rozšíriť na viaceré zariadenia.

Väčšia transparentnosť

Vďaka systému SmartCheck profitujete z transparentného zobrazenia a vyhodnotenia stavu vašich strojov.

Schaeffler SmartCheck

Predkonfigurovaný a individuálne prispôsobiteľný!

Systém sa dá nielen individuálne upraviť, ale aj rozšíriť použitím senzorov. Na sledovanie sú k dispozícii preddefinované predlohy parametrov. Pri využívaní predlôh parametrov je možné použiť integrovanú databázu ložísk. Pomocou asistenta je možné predlohy jednoducho upraviť podľa špecifických úloh sledovania.

Na požiadanie zákazníka skupina Schaeffler doplní ďalšie špecifické používateľské predlohy parametrov a poskytne ich používateľovi.

Flexibilné možnosti rozšírenia presne na mieru!

Využite náš kompletný servis pre diagnostiku vašich strojov. Ponúkame kompletný servis: poradenstvo, uvedenie do prevádzky, servis na diaľku, školenia,riešenia valivých ložísk a oveľa viac.

Schaeffler SmartCheck
Schaeffler SmartCheck Industry 4.0

Prepojenie na Priemysel 4.0 pomocou systému Condition Monitoring

Prostredníctvom inteligentných senzorov a valivých ložísk dokážeme zaznamenať dôležité parametre stroja alebo zariadenia a poskytnúť ich riadeniu. Samoriadiaca kontrola stroja umožňuje automatizáciu procesov a včasné rozpoznanie požadovaných odchýlok.

Vďaka systému Condition Monitoring profitujete z trvalého sledovania stavu strojov a zariadení. Ako prevádzkovateľ získavate nepretržite informácie o tom, či vaše zariadenie funguje optimálne.

Riešenia Priemyslu 4.0 pre priemyselné aplikácie (angličtina)

Servisné centrum

V našom servisnom centre vám poskytneme všetky dôležité informácie a odpovede na vaše otázky ohľadom systému SmartCheck. K naším servisným informáciám patria najdôležitejšie príklady použitia systému SmartCheck, vysvetľujúce filmy, informačný materiál, ako aj návody na jednoduchú inštaláciu a obsluhu.

Všeobecné informácie

Referenčné hárky

Prehľad všetkých referencií Schaeffler ohľadom systému SmartCheck

Iné súbory na prevzatie

Schaeffler SmartCheck Service & Support

FAQ (Často kladené otázky)

Všeobecne

Je možné prevádzkovať SmartCheck s akýmkoľvek switchom s podporou PoE?
Nie, SmartCheck je možné prevádzkovať len s takým PoE switchom, ktorý podporuje PoE Standard 802.3af Modus A.

Aké zbernicové a ethernetové protokoly systém SmartCheck podporuje?
Zbernica: SLMP protokol (Mitsubishi Controller)
Ethernet: TCP/IP, webové služby.

Aké sú ideálne stroje pre takéto sledovanie?
Motory s konštantnými otáčkami, čerpadlá, ventilátory.

Prečo sa mi nedarí vytvoriť spojenie so systémom SmartCheck?
Spravidla je to kvôli nastaveniam počítača. SmartCheck má štandardnú IP adresu: 192.168.1.100. Kontaktujte svojho IT systémového administrátora alebo našu bezplatnú IT podporu support.is@schaeffler.com.

Musím svoj SmartCheck aktualizovať, ak pracuje v dlhodobej prevádzke?
Každá nová verzia softvéru obsahuje menšie odstránenia chýb a tiež nové všeobecné informácie. Ak aktualizáciu považujeme za nevyhnutnú, je to uvedené v informáciách k tejto aktualizácii.

Ako môžem komunikovať so systémom SmartCheck?
Cez ethernet prostredníctvom TCP/ IP. Potrebujete len internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Ako je tento systém napájaný?
24V DC alebo PoE (Power over Ethernet).

Čo s ním môžem sledovať?
Súčiastky, ako napríklad valivé ložiská, spojky, remene, ozubenia, ale tiež zmeny teploty, nevyváženosť a oveľa viac.

Prečo nie sú vo vyhodnotení (SmartUtilityViewer) k dispozícii otáčky, hoci sa merajú?
Otáčky je možné dať k dispozícii nakonfigurovaním signálu otáčok ako parametra v SmartWebe. Potom si môžete zobraziť trend, ako aj nastaviť hraničné hodnoty s alarmom.

99 % čerpadiel je prevádzkovaných s frekvenčným meničom, takže sa otáčky počas prevádzky môžu meniť. Je to prekážka?
Nie je to prekážka. Pre zaistenie spoľahlivého sledovania musí mať systém SmartCheck k dispozícii otáčky ako doplnkový signál.

Čo sa stane, keď dôjde k prerušeniu dodávky prúdu?
SmartCheck uloží poslednú časovú pečiatku a po obnove dodávky napätia sa spustí s týmito údajmi. Pri dlhšom prerušení sa musí manuálne nastaviť dátum a čas.

Aké vybavenie potrebujem pre prvý pilotný projekt?
Odporúčame SmartCheck Starter-Kit, ktorý si môžete objednať u distribučného partnera Schaeffler vo vašom okolí Schaeffler sales partner

Kde získam aktuálne aktualizácie firmvéru? A aké výhody majú?
Každá nová verzia softvéru obsahuje menšie odstránenia chýb a tiež nové všeobecné informácie. Ak považujeme aktualizáciu za nevyhnutnú, je to uvedené v informáciách k aktualizácii. Firmvér si môžete stiahnuť zdarma.

Je možnosť získať demoverziu systému zdarma?

Obráťte sa na distribučného partnera Schaeffler vo vašom okolí from a Schaeffler sales partner

Môžem si rozšíriť integrovanú databázu ložísk v systéme SmartCheck?
V zásade je možné pridať a sledovať každé valivé/guľôčkové ložisko od každého výrobcu.

Inštalácia

Čo potrebujem pre napájanie systému SmartCheck cez Power over Ethernet?
Potrebujete k tomu koncový prístroj s podporou PoE, napr. switch. Power over Ethernet (PoE) popisuje doplnkové napájanie prístrojov prúdom cez ethernetové vedenie kat. 5. (štandard: 802.3af (Mode A))

Je možné tento systém napojiť na riadenie?
Áno, na každé riadenie prostredníctvom analógových a digitálnych vstupov/výstupov a s protokolom "webové služby", ako aj na Mitsubishi Controller (L,Q, FX5) prostredníctvom SLMP protokolu.

Kam sa musí SmartCheck namontovať?
Čo najbližšie k súčiastke, ktorá sa má sledovať. Experti zo spoločnosti Schaeffler vám môžu dať konkrétne odporúčania pre vaše aplikácie. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese support.is@schaeffler.com.

Môžem senzor nainštalovať aj na viaceré aplikácie?

V zásade má systém zostať tam, kde je zabudovaný. Pre špeciálne prípady máme v našom portfóliu tzv. "Service-Kit". Je to možné napr. pre riešenie problémov u koncového zákazníka alebo na pravidelné merania na rôznych agregátoch v popredajnom servise.

Hardvér

Majú konektory M12 systému SmartCheck špeciálne kódovanie?
Nie, ide o štandardné konektory M12. Ethernetový kábel M12 má D-kódovanie.

Je systém SmartCheck k dispozícii v EX verzii?
Nie.

Ako dostanem signály otáčok do systému SmartCheck?
Cez jeden z dvoch analógových IN, digitálny IN alebo cez ethernet s použitím webových služieb alebo aj cez SmartController.

Softvér

Je možný prístup na SmartCheck cez internetový prehliadač z dvoch rôznych počítačov rôznymi používateľmi súčasne?
Nie, nie je možný prístup na jeden systém SmartCheck (SmartWeb) cez internetový prehliadač z dvoch rôznych počítačov súčasne.

Je možné kopírovať konfigurácie z jedného systému SmartCheck na iný?
Áno, pomocou SmartUtility.

Je možné si namerané údaje stiahnuť zo systému SmartCheck?
Áno, je to možné cez SmartWeb, ako aj cez SmartUtility.

Odkedy sa vykonáva prerieďovanie údajov?
Keď je voľná pamäť dátového oddielu menej ako 5 MB, začne systém s prerieďovaním databázy.

Prehliadač nedokáže otvoriť SmartWeb.
V internetových nastaveniach prehliadača sa musia nastavenia proxy servera nastaviť na „automaticky“ alebo „žiadne". Skontrolujte IP adresu systému SmartCheck.

Je možné softvér SmartUtility nainštalovať na viacerých počítačoch?
Nie, pri licenčnom modeli ide o licenciu pre jedného používateľa. Ak si chcete softvér nainštalovať na ďalšom počítači, je potrebná ďalšia licencia.

Dajú sa pomocou SmartUtility Light stiahnuť údaje alebo konfigurácie zo systému SmartCheck?
Pomocou SmartUtility Light je možné stiahnuť údaje. Sťahovanie a posielanie konfigurácií však možné nie je. Na to je potrebná spoplatnená verzia SmartUtility.

Aké používateľské oprávnenia sú potrebné na inštaláciu softvéru SmartUtility a SmartUtility light na počítači?
Na inštaláciu softvérových balíčkov sú predpokladom práva lokálneho administrátora na danom počítači.

Je možné pri analýze prepínať medzi Hz a radmi?
Áno, frekvenčnú os spektra je možné zobraziť v radoch.

Ako môžem konfigurácie uložiť?
Na to je potrebný softvér SmartUtility.

Ako môžem analyzovať údaje?
Jednoduchý prehliadač je zahrnutý v SmartWebe. Profesionálny prehliadač ponúka SmartUtility.

Musím si softvér kupovať jednotlivo?
Softvér v systéme, SmartWeb a SmartUtility Light, sú súčasťou dodávky. SmartUtility je za poplatok.

Konfigurácia a namerané údaje

Do akých minimálnych otáčok je možné sledovať ložiská pomocou systému SmartCheck?
48 otáčok za minútu. Pri určitých použitiach a so špeciálnymi konfiguráciami je možné sledovať aj agregáty s nižšími otáčkami. To je potrebné konzultovať s expertmi. Ak potrebujete podporu, kontaktujte nás na support.is@schaeffler.com.

Ako dlho vydrží pamäť systému SmartCheck?
To veľmi závisí od počtu konfigurácií a nastavení pamäte.

Je možné zo systému SmartCheck priamo odoslať sms alebo email?
Nie, momentálne to nie je možné.

Koľko rôznych konfigurácií je možné uložiť na SmartCheck?
Nie je žiadne obmedzenie. Avšak počet konfigurácií sa prejaví na rýchlosti a dostupnej pamäti. Odporúčame neprekročiť počet 10 konfigurácií.

Aká veľká je najmenšia vzdialenosť medzi dvomi uloženými trendovými hodnotami?
Najmenší interval ukladania medzi dvoma trendovými hodnotami (nastavenie pre ukladať vždy) je cca 30 sekúnd.

V akej oblasti otáčok je možné SmartCheck použiť?
Typicky medzi 50 a 15 000 ot./min.

Ako dlho SmartCheck ukladá namerané hodnoty?
Systém disponuje inteligentnými komprimačným algoritmom. Ak je pamäť plná, začne systém automaticky inteligentne komprimovať údaje z histórie. Relevantné údaje z histórie sa nestratia.

Potrebuje každý typ ložiska vlastné meranie?
Nie. Všetky zabudované valivé uloženia je možné sledovať ohľadom zmien s prednastavenou základnou meracou úlohou.

Ako sú výsledky, resp. status vizualizované?
V samotnom systéme SmartCheck a systémami SmartWeb, SmartLamp alebo SmartVisual.

Alarmy a režim učenia

Kde sa zobrazujú výsledky režimu učenia?
Hranice alarmu stanovené režimom učenia sa zobrazujú v príslušnom hlásení v denníku prevádzky a pri príslušných parametroch.

Ako dlho trvá režim učenia pri systéme SmartCheck?
To závisí od sledovacích úloh nakonfigurovaných v systéme. V dodávanom stave trvá režim učenia cca 9 hodín.

Je možné zo systému SmartCheck vykonať výstup alarmu?
Áno. Cez oba výstupy, ktoré je možné nakonfigurovať v SmartWebe.

Aký všeobecný je alarm?
Systém má prednastavený alarm alebo sa ho naučí aktiváciou režimu učenia používateľom. Potom systém automaticky vydá alarm v prípade zmeny v priebehu trendu. Existuje predbežný a hlavný alarm.

Ako nastavím hodnoty alarmu?
Hodnoty alarmu prednastavené výrobcom je možné nastaviť na SmartWebe prostredníctvom zadania hodnoty alebo funkciou drag&drop. Alebo môžete jednoducho použiť režim učenia.

Odkiaľ sa dozviem hranice alarmu?
Niektorí výrobcovia strojov predpisujú hraničné hodnoty. Pre všetky ostatné prípady jednoducho využite automatický režim učenia systému SmartCheck.

SmartCheck je partnerský produkt e-F@ctory

V združení e-F@ctory Alliance spája Mitsubishi Electric Europe svoje sily s partnerskými podnikmi, ktoré sú v svojich obchodných oblastiach uznávanými technologickými lídrami a špičkami na trhu. V spolupráci so spoločnosťou Schaeffler ponúka Mitsubishi Electric holistický prístup pre hodnotenie stavu strojov prostredníctvom systému SmartCheck.

Keďže prístroj dokáže sledovať klasické parametre, ako aj parametre založené na vibráciách, poskytuje už dnes množstvo možností, bez ktorých si sledovanie strojov v budúcnosti nemožno predstaviť. To vedie k optimalizovanému zvýšeniu hodnoty vo všetkých oblastiach.

Dáta je možné automaticky postúpiť cez iQ platformu a ethernet na viaceré informačné úrovne.

V spolupráci so spoločnosťou Schaeffler ponúka Mitsubishi Electric holistický prístup pre hodnotenie stavu zariadenia. Údaje je možné automaticky postúpiť cez iQ platformu a ethernet na viaceré informačné úrovne.

SmartCheck na ceste k Priemyslu 4.0

Ako partner spoločnosti Mitsubishi Electric Europe v združení e-F@ctory Alliance robí spoločnosť Schaeffler krok do budúcnosti smerom k Priemyslu 4.0. Hlavnú úlohu pritom hrá SmartCheck. Kompaktný vibračný senzor sa od svojho zavedenia na trh v roku 2011 osvedčil a bol kontinuálne ďalej rozvíjaný.

V súčasnosti je SmartCheck jedným z mála riešení na trhu, ktoré sa hodí ako jednotlivý sledovací prístroj pre menšie, redundantné agregáty, ako aj pre integrované koncepty, ako napríklad komplexné sledovanie. Prostredníctvom združenia e-F@ctory Alliance spoločnosti Mitsubishi Electric Europe našla spoločnosť Schaeffler partnera, ktorý jej na jednej strane umožňuje prístup k automatizačným riadeniam a systémom riadenia procesu a na strane druhej sleduje rovnaké ciele pre zákazníka ako Schaeffler: znižovať celkové náklady na výrobu, ako aj na údržbu a zvyšovať produktivitu.

V e-F@ctory Alliance sa Mitsubishi Electric Europe spája s partnerskými spoločnosťami, ktoré sú v svojich obchodných oblastiach uznávanými technologickými lídrami a špičkami na trhu. Spoločne svojim zákazníkom ponúkajú vždy to najlepšie kompletné riešenie pre daný projekt automatizácie.

e-F@ctory Alliance

Schaeffler SmartCheck e-F@ctory partner product

SmartCheck je partnerom EPLAN Data Portal

EPLAN Data Portal je integrovaná webová dátová platforma pre poskytovanie aktuálnych údajov prístrojov od výrobcov komponentov s vedúcim postavením na trhu na priame využitie v softvérových riešeniach EPLAN.

Viac informácií

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať