Hľadaný výraz

Opis produktu
SmartCheck: Obrázok

SmartCheck je kompaktný, inovatívny a modulárny online merací systém na permanentné decentrálne sledovanie strojov a parametrov procesu. Umožňuje použitie na agregátoch, pre ktoré bolo doteraz takéto sledovanie vysoko nákladné.

SmartCheck je vhodný napríklad k včasnému rozpoznaniu poškodení valivých ložísk, nevyváženia a chýb vyrovnania:

  • Elektromotory a prevodové motory
  • Vákuové a kvapalinové čerpadlá
  • Ventilátory a vetráky
  • Prevodovky a kompresory
  • Vretená a obrábacie stroje

ku katalógu produktov medias

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať