Hľadaný výraz

Opis produktu
FAG SmartCheck: Obrázok

FAG SmartCheck je kompaktný, inovatívny a modulárny online merací systém na permanentné decentrálne sledovanie strojov a parametrov procesu. Umožňuje použitie na agregátoch, pre ktoré bolo doteraz takéto sledovanie vysoko nákladné.

Fag SmartCheck je vhodný napríklad k včasnému rozpoznaniu poškodení valivých ložísk, nevyváženia a chýb vyrovnania:

  • Elektromotory a prevodové motory
  • Vákuové a kvapalinové čerpadlá
  • Ventilátory a vetráky
  • Prevodovky a kompresory
  • Vretená a obrábacie stroje
  • Separátory a dekantéry

viac informácií
ku katalógu produktov medias

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať