Hľadaný výraz

Úprava ložísk

Počas údržbárskych prác sa vymení množstvo ložísk, napriek tomu, že ešte nedosiahli hranicu svojej výkonnosti. Tu môže úprava valivých ložísk predstavovať ekonomicky atraktívnu alternatívu.

Servisné služby

Často sa inštalujú nové ložiská, napriek tomu, že by mohli byť existujúce ložiská pomocou odbornej úpravy znovu uvedené do takmer pôvodného stavu.

Výhody pre zákazníka sú:

  • Dlhé doby použitia vďaka vysokokvalitným údržbárskym a opravným prácam.
  • Nízke doby výpadkov vďaka plynulému priebehu procesu údržby.
  • Nízke montážne náklady, pretože ložiská sa posielajú naspäť v stave pripravenom na montáž.
  • Zníženie nákladov na údržbu vďaka preventívnej údržbe.
Stupne úpravy

Pred úpravou sa ložisko demontuje, vyčistí a preskúma. Určia sa potrebné pracovné kroky a vypracuje sa ponuka. Rozsah úpravy ložísk sa rozdelí do 4 stupňov (level).

Štandardné ložiská s vonkajším priemerom do 425 mm a ložiská súkolesí koľajnicových vozidiel

Predovšetkým ložiská menších rozmerov sa počas údržbárskych prác pravidelne menia, napriek tomu, že by bolo možné ich s nízkymi nákladmi upraviť a ďalej používať. To isté platí pre ložiská súkolesí koľajnicových vozidiel. Tieto patria k najviac zaťažovaných častiam vozidla a podliehajú pravidelnej údržbe. Spoločnosť Schaeffler prevádzkovateľom koľajnicových vozidiel ponúka možnosť, ložiská súkolesí odborne demontovať, vyčistiť a nechať upraviť.

Servisná ponuka spoločnosti Schaeffler platí pre:

  • Všetky ložiská súkolesí ako valčekové, naklápacie a kuželíkové ložiská do maximálnej šírky 180 mm a maximálneho vonkajšieho priemeru 425 mm
  • Produkty všetkých výrobcov valivých ložísk
  • Všetky koľajnicové vozidlá.

Servis zahŕňa:

  • Odbornú demontáž, čistenie, analýzu poškodenia a úpravu ložísk v servisnom centre spoločnosti Schaeffler.
  • Označenie každého jednotlivého ložiska pred demontážou
  • V prípade potreby dokumentáciu všetkých vykonaných činností údržby týkajúcich sa ložísk.
Veľké valivé ložiská s vonkajším priemerom väčším než 425 mm.

Aj väčšie štandardné alebo špeciálne valivé ložiská môžu byť pomocou odborného čistenia a úpravy opäť uvedené do bezchybného, funkčného a bezpečného stavu. Náklady na takúto úpravu valivých ložísk sú spravidla výrazne nižšie ako náklady na nové ložiská - pri väčšinou kratších dodacích časoch.
Na takto upravené ložisko zákazníci získajú v danom prípade dokonca rovnakú záruku ako na nové ložisko.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať