Publikácie
 

Brožúra | 2011-12
Bearinx®-online Easy Linear System
Convenient calculation for multi-axis positioning systems

 
Výpočet

BEARINX-online Easy Linearsystem

Bezplatný modul pre výpočet lineárnych systémov INA
Online-Modul pre lineárne systemy

Popri známom online softvéri pre profilové vedenia „Easy Linear“ sa nový BEARINX-online-Modul "Easy Linearsystem" ogicky zaraďuje medzi osvedčené programy pre výpočet lineárnych vedení.

"Easy Linearsystem" teraz umožňuje vypočítať nominálnu trvanlivosť a statickú bezpečnosť viacosových polohovacích systémov s poháňanými lineárnymi modulmi INA. Je možné zohľadniť aj typické vplyvy produktov:

  • spojenie všetkých osí do jedného uzavretého výpočtu lineárneho systému
  • zohľadnenie zrýchlenia hmoty supportu a stojanu aj pri viacerých osiach
  • výpočet deformácií lineárneho systému k daným pracovným bodom
 
 
 

Komfortné užívateľské rozhranie
Intuitívne prehľadné menu umožňuje rýchle a jednoduché zadávanie vstupných údajov.Pomocou predkonfigurovaných v praxi najviac používaných 1, 2 a 3-osých polohovacích systémov a jedného ľubovoľného usporiadania pohonu je možné želaný systém rýchlo namodelovať a vložiť nutné parametre.
Všetky potrebné prevádzkové údaje sa môžu pre každú os zadať samostatne a komfortne cez menu. Pritom sa ukazuje prednosť nového programu s dialógovým oknom pre zadávanie zaťažovacích cyklov. Voliteľne sa môžu pre každú os zadávať rýchlosť, zrýchlenie, čas alebo dĺžka dráhy a potom sa automaticky zobrazí pohybový diagram.
Pred samotným výpočtom je možný výber z bohatého výrobného programu lineárnych modulov a pohonov INA.

 

Automatický dopy
Po úspešnom výpočte dostanete e-mail so zostavou najdôležitejších výsledkov a vstupnými údajmi a súbor výsledkov v pdf-formáte.
Tento e-mail ponúka možnosť odkazu na dodatočné vygenerovanie dopytu. Ten bude obsahovať kusovník navrhnutého systému a voľné textové pole, v ktorom je možné bližšie špecifikovať dopyt. To umožní našim špecialistom rýchlo vypracovať individuálnu ponuku.

 

Registrácia
Výpočtový program BEARINX-online "Easy Linearsystem" je k dispozícii výhradne on-line na internete a možno ho neobmezene bezplatne využívať. Po registrácii, môžete ihneď začať výpočet

Prístup na registráciu:
http://bearinx-online-easy-linearsystem.schaeffler.com

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím