Publikácie
 

Brožúra | 2012-12
BEARINX®-online Shaft Calculation

 
Výpočet

BEARINX-online výpočet hriadeľa

Výkonný výpočtový softvér spoločnosti INA/FAG – teraz k dispozícii taktiež online
Táto služba je určená len pre priamych zákazníkov alebo pre distribučných partnerov spoločnosti INA/FAG!

 

Online výpočtové nástroje, ktoré sú až doteraz k dispozícii na internete, využívajú spravidla silne zjednodušený výpočtový postup. Šikmé postavenie ložísk z dôvodu priehybu hriadeľa a rôzne pružné správanie najrôznejších konštrukcií ložísk sa v týchto výpočtoch do značnej miery zanedbávajú. Taktiež vnútorné rozdelenie zaťaženia ložísk – rozhodujúce pre únavovú trvanlivosž – sa väčšinou zisťuje aproximačnou metódou.

 

S programom BEARINX online však teraz máte možnosť vypočítať reálne namáhanie ložísk so zohľadnením priehybu hriadeľa a pružného správania valivých ložísk. Samozrejme sa pritom presne vypočítava tiež vnútorné rozdelenie zaťaženia v ložisku – až po kontaktný tlak so zohľadnením reálneho profilu valivých telies.

 
Komfortné používateľské prostredie
 
Valivé ložiská z databázy INA/FAG
 
Grafické zobrazenie reakcií hriadeľa
 
 

Komfortné používateľské prostredie

Použité procesy výpočtov sú identické s algoritmami použitými v programe BEARINX – oba programy používajú rovnaký zdrojový text. Program BEARINX online umožňuje vykonávať na pracovisku užívateľa výpočty jednoosových systémov hriadeľov s viacnásobným uložením.

Používateľská pracovná plocha implementovaná v jazyku Java podporuje užívateľa pri pohodlnom zadávaní dát. Grafické zobrazenie konštrukcie zaisťuje prehľad a uľahčuje kontrolu dát.

Dáta a geometrie valivých ložísk z programu katalógu spoločností INA a FAG je možné pohodlne vyberať z integrovanej databázy. O vlastný výpočet sa potom postarajú výkonné výpočtové servery vo firme INA.

Technickí konzultanti na vašej strane

Vami vytvorené vstupné súbory programu BEARINX. Tým sa uľahčuje ďalšia komunikácia s našimi technickými konzultantmi a predchádza sa dvojitej práci.

Prehľadná dokumentácia výsledkov vo formáte HTML a grafické zobrazenie reakcií hriadeľa a vnútorného rozloženia zaťaženia ložísk uľahčujú analýzu jednotlivých variantov konštrukcie.

Podrobný systém pomocníka a online učebnica uľahčujú používateľovi využitie celého potenciálu programu BEARINX online.

Priložený list 4 normy DIN ISO 281 (apríl 2003) na počiatku definuje vlastný výpočet únavovej trvanlivosti pri použití výpočtového procesu podporovaného počítačom na dnešnej úrovni techniky. Tento proces výpočtu je samozrejme k dispozícii v programe BEARINX online.

 
Nie všetko ide online: Osobný kontakt s vami je pre nás veľmi dôležitý - rovnako ako predtým!

Zvýšenie intenzity spolupráce

Vývoj programu BEARINX online neznamená zámer presunúť konzultačné a výpočtové služby zo spoločností INA a FAG. Opak je pravdou – chceme zvýšiť intenzitu spolupráce s vami a vám chceme umožniť, aby ste už skoro na počiatku procesu vývoja vykonali vhodný predbežný výber valivých ložísk a skrátili tak svoj čas vývoja.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím