Publikácie
 

Brožúra | 2005-09
BEARINX®-online Spindle Calculation

 
Výpočet

BEARINX-online výpočet vretena

Výkonný výpočtový softvér spoločnosti INA/FAG – teraz k dispozícii taktiež online
Táto služba je určená len pre priamych zákazníkov alebo pre distribučných partnerov spoločnosti INA/FAG!

 

Výpočtové nástroje, ktoré sa obvykle používajú na trhu, využívajú väčšinou značne zjednodušené výpočtové postupy. Šikmé postavenie ložísk v dôsledku priehybu hriadeľa a rôzne pružné správanie najrôznejších konštrukcií ložísk sa v týchto výpočtoch do značnej miery zanedbávajú. Taktiež vnútorné rozdelenie zaťaženia ložísk – rozhodujúce pre únavovú trvanlivosť – sa väčšinou zisťuje len aproximačnou metódou.

 

S programom BEARINX online však teraz máte možnosť vypočítať reálne namáhanie ložísk so zohľadnením priehybu hriadeľa a pružného správania valivých ložísk. Samozrejme sa pritom presne vypočítava taktiež vnútorné rozdelenie zaťaženia v ložisku – až po kontaktný tlak so zohľadnením reálneho profilu valivých telies.

 
Komfortné zadávanie dát vretena
 
Valivé ložiská z databázy INA/FAG
 
Grafické zobrazenie reakcií hriadeľa
 
 

Komfortné užívateľské prostredie

Algoritmy programu BEARINX online na výpočet vretena sú zhodné s algoritmami programu BEARINX, ktorý sa používa v spoločnostiach INA a FAG. Program BEARINX online na výpočet vretena umožňuje vykonávať na pracovisku užívateľa výpočty jednoosových systémov hriadeľov s viacnásobným uložením.

Používateľská pracovná plocha implementovaná v jazyku Java podporuje používateľa pri zadávaní dát. Grafické zobrazenie konštrukcie zaisťuje prehľad a uľahčuje kontrolu dát.

Dáta a geometrie valivých ložísk z programu katalógu spoločností INA a FAG je možné vyberať pohodlne z integrovanej databázy. O vlastný výpočet sa potom postarajú výkonné výpočtové servery vo firme INA.

Technickí konzultanti na vašej strane

Vstupné súbory, ktoré používateľ vytvoril v programe BEARINX online, sú kompatibilné s programom BEARINX. Tým sa uľahčuje ďalšia komunikácia s našimi technickými konzultantmi a predchádza sa dvojitej práci.

Prehľadná dokumentácia výsledkov vo formáte HTML a grafické zobrazenie reakcií hriadeľa a vnútorného rozloženia zaťaženia ložísk uľahčujú analýzu jednotlivých variantov konštrukcie. Podrobný systém pomocníka a učebnica online uľahčujú používateľovi využitie celého potenciálu programu BEARINX online.

Priložený list 4 normy DIN ISO 281 (apríl 2003) definuje vlastný výpočet únavovej trvanlivosti pri použití výpočtového procesu podporovaného počítačom na dnešnej úrovni techniky. Tento proces výpočtu je samozrejme k dispozícii taktiež v novej online verzii programu.

 
Nie všetko ide online: Osobný kontakt je veľmi dôležitý najmä pri dimenzovaní ložísk vretien.

Zvýšenie intenzity spolupráce

Vývoj programu BEARINX online na výpočet vretena rozhodne neznamená zámer presunúť konzultačné a výpočtové služby spoločností INA a FAG na plecia užívateľa. Práve naopak, my chceme s užívateľmi spolupracovať ešte tesnejšie. Cieľom je už v ranej fáze vývoja produktov vykonať predbežný výber vhodných valivých ložísk a skrátiť tak časy vývoja v spoločnosti užívateľa.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím