ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Puzdrové voľnobežky
 
Publikácie
 

Katalóg | 2014-04
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
KONTAKT
 
Valivé a klzné ložiská

Puzdrové voľnobežky

Puzdrové voľnobežky sú jednosmerné spojky skladajúce sa z tenkostenných beztrieskovo formovaných vonkajších krúžkov so spínacími plochami, plastových klietok, prítlačných pružín a ihlových valčekov. Prenášajú krútiaci moment jedným smerom a sú priestorovo úsporné v radiálnom smere. Voľnobežky existujú s uložením alebo bez neho.

Puzdrové voľnobežky sú veľmi presné pri spínaní, pretože napružením jednotlivých ihlových valčekov je zaručený stály kontakt medzi hriadeľom, ihlovým valčekom a spínacou plochou. Vďaka malým rozmerom a s nimi spojeným nízkym momentom zotrvačnosti blokovacích prvkov umožňujú vysoké frekvencie spínania. Okrem toho majú len nízky voľnobežný trecí moment.

Puzdrové voľnobežky je možné používať v rôznych aplikáciách– napríklad ako krokové spínacie zariadenie, blokovanie proti spätnému chodu, radiacu spojku. Puzdrová voľnobežka pritom preberá funkciu predbiehania respektíve funkciu blokovania.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím