ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Valivé a klzné ložiská
Publikácie
 

Katalóg | 2014-04
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
 

Katalóg | 2016-06
Large Size Bearings
Ball bearings Roller bearings Back-up rollers Spherical plain bearings Bearing housings Accessories

 
Produkty & Služby

Valivé a klzné ložiská

Ložiská na rotačný pohyb sa vyrábajú ako valivé alebo klzné ložiská. Rozlišuje sa u nich, či sa vznikajúce sily medzi navzájom sa pohybujúcimi dielcami prenášajú pomocou valivých alebo klzných prvkov.

Valivé ložiská

Valivé ložiská sa skladajú všeobecne z dvoch  krúžkov s integrovanými obežnými dráhami. Medzi krúžkami sú usporiadané valivé telesá, ktoré sa odvaľujú po obežných dráhach. Ako valivé telesá sa používajú guľky, valčeky, ihlové valčeky, kuželíky a súdky. Klietka vedie spravidla valivé telesá, pridržuje ich v rovnomernej vzájomnej vzdialenosti a bráni, aby sa navzájom dotýkali. Pri ihlových ložiskách a beznákružkových súdkových ložiskách zaisťuje klietka navyše správnu polohu osi valivých telies. Ak sú ložiská rozoberateľné, klietka pridržuje valivé telesá pohromade a uľahčuje tak montáž ložísk. Vo zvláštnych aplikáciách sa používajú ktiež valivé guľkové, valčekové a ihlové ložiská bez klietky.
Štandardný materiál plechových klietok je oceľ, v niektorých aplikáciách tiež mosadz. Masívne klietky sa vyrábajú z mosadze, ocele, tvrdenej tkaniny a ďalších materiálov. Značne rozšírené sú tiež klietky z termoplastických hmôt, predovšetkým z polyamidu vystuženého sklennými vláknami.
Krúžky a valivé telesá ložísk sú prevažne vyrobené z prekalenej chrómovej ocele, používa sa ale tiež cementačná oceľ. Špeciálne ložiská do extrémnych prevádzkových podmienok (zaťaženie, otáčky, teplota, korózia) sú vyrobené z teplotne odolných alebo nehrdzavejúcich ocelí, plastov, keramiky a ďalších materiálov.
Valivé ložiská môžu byť v otvorenom a jednostranne alebo obojstranne utesnenom vyhotovení. Najbežnejšie druhy tesnení sú štrbinové a s britom.

Charakteristiky a použitie

Každý typ konštrukcie valivého ložiska má charakteristické vlastnosti, ktoré sú zvlášť vhodné pre určité prípady uloženia. Všeobecné pravidlá výberu druhu ložiska však je možné definovať len všeobecne, pretože takmer vždy je potrebné zohľadniť a navzájom zvažovať oveľa viac faktorov. Okrem zaťaženia a frekvencie otáčania je väčšinou potrebné zohľadniť taktiež také vplyvy ako teplotu, mazanie, vibrácie, spôsob montáže, údržbu atď. V mnohých prípadoch je najmenej jeden z hlavných rozmerov ložiska – väčšinou priemer otvoru – už daný okolitou kopnštrukciou.
Valivé ložiská určené pre prevažne radiálne zaťaženie nazývame radiálne ložiská. Väčšina radiálnych ložísk môže zachytávať kombinované zaťaženia – napríklad radiálne guľkové ložiská, guľkové ložiská s kosouhlým stykom, kuželíkové ložiská alebo súdkové ložiská. Valčekové ložiská N, NU, väčšina ihlových ložísk, ihlové puzdrá a ihlové klietky je možné zaťažovať iba radiálne.
Ako axiálne ložiská sa označujú valivé ložiská určené na prevažne axiálne zaťaženie. Axiálne súdkové ložiská a jednosmerné axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom, zachytávajú kombinované axiálne a radiálne zaťaženie. Ostatné axiálne ložiská sú vhodné len na čisto axiálne zaťaženie.
Ak je v radiálnom smere k dispozícii len malý konštrukčný priestor, volia sa ložiská s malou výškou prierezu – napríklad ihlové klietky, ihlové ložiská bez vnútorného krúžku alebo s ním, radiálne guľkové ložiská a súdkové ložiská určitých radov.
Ak je axiálny konštrukčný priestor obmedzený, pri radiálnom a kombinovanom zaťažení sú vhodné jednoradové valčekové ložiská, radiálne guľkové ložiská alebo guľkové ložiská s kosouhlým stykom. Pri axiálnom zaťažení sa používajú axiálne ihlové klietky, axiálne ihlové ložiská alebo axiálne guľkové ložiská určitých typov.
Ďalším charakteristickým znakom je spôsob, akým ložiská vedú hriadeľ. Existujú ložiská, ktoré pripúšťajú axiálne posunutie, ložiská, ktoré vedú hriadeľ v jednom alebo v oboch axiálnych smeroch, a ložiská, ktoré sú naklopiteľné a vďaka tomu dovoľujú šikmé postavenia napojovacej konštrukcie.
Pre určenie veľkosti ložiska sa v prvom rade zvažuje veľkosť a druh zaťaženia – dynamické alebo statické – únosnosť ložiska a požiadavky na dĺžku trvanlivosti a prevádzkovú bezpečnosť uloženia. Rotujúce ložiská sú dynamicky namáhané. Staticky namáhané sú ložiská pri veľmi pomalom relatívnom pohybe medzi krúžkami ložísk, pri kývavých pohyboch a pri zaťažovaní v pokoji. Všeobecne je možné pri porovnateľných vonkajších rozmeroch zaťažovať valčekové ložiská viac než guľkové ložiská. Pri menších až stredných zaťaženiach sa preto väčšinou používajú guľkové ložiská, pri vyšších zaťaženiach a väčších priemeroch hriadeľov častejšie valčekové ložiská.

Klzné ložiská

Klzné ložiská majú podobne ako valivé za úlohu viesť alebo podopierať navzájom pohyblivé diely. Pritom musia zachytávať vznikajúce sily a prenášať ich. Zatiaľ čo pri valivých ložiskách sú prvky uloženia navzájom oddelené rotujúcimi dielcami (valivými telesami), pri klzných ložiskách sa pohyblivý diel pohybuje po klznej ploche pevne stojaceho ložiskového puzdra, ložiskovej panvy alebo po klznom páse – väčšinou po hriadeli, po čape alebo po lište. Klzný pohyb väčšinou prebieha priamo medzi klznou vrstvou telesa ložiska a uloženým dielom. Mazanie sa zaisťuje integrovanými mazivami alebo pomocou pevnej vrstvy nanesenej na nosnom telese. Pri radiálnom pohybe zaisťuje pohyblivosť dielov vôľa ložiska medzi hriadeľom a klznou vrstvou.

Klzné ložiská existujú ako radiálne ložiská, axiálne ložiská, pásy, pološkrupiny a množstvo ďalších konštrukčných podôb. Pracujú s nízkou hlučnosťou, sú vhodné najmä pri veľkých záťažiach pri pomerne pomalom rotačnom a kývavom pohybe a pri vysokých a nízkych teplotách. Vďaka rôznorodým špecifickým vlastnostiam sa preto používajú takmer vo všetkých priemyselných oblastiach, špeciálne vtedy, ak je k dispozícii veľmi obmedzený zástavbový priestor.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím