ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém výberu produktu a konzultačný systém - medias®

Dvojradové súdkové ložiská
 
 

Technické údaje o produkte | 2014-08
Sealed Spherical Roller Bearings
With reliable protection against contamination

 
KONTAKT
 
Valivé a klzné ložiská

Dvojradové súdkové ložiská

Dvojradové súdkové ložiská sú dvojradové nerozoberateľné konštrukčné jednotky, ktoré sa skladajú z vonkajších krúžkov s dutou guľovou obežnou dráhou, masívnych vnútorných krúžkov a klietok so súdkami. Vnútorné krúžky majú valcový alebo kužeľový otvor.

Symetrické súdky sa voľne nastavujú do obežnej dráhy vonkajšieho krúžku s dutým guľovým profilom. Vďaka tomu je možné vyrovnávať prípadné priehyby hriadeľa a nesúososti v úložných miestach pre ložiská.

X-life

Mnohé veľkosti dvojradových súdkových ložísk existujú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská nemajú stredový nákružok na vnútornom krúžku a preto môžu mať dlhšie súdky, majú zlepšenú kinematiku, optimalizované povrchy a ešte výkonnejšie materiály. Tým sa podstatne zvyšuje dynamická únosnosť a pri rovnakých prevádzkových podmienkach sa podstatne predlžuje základná trvanlivosť ložísk. Pri určitých aplikáciách môžu byť prípadne použité ložiská ľahšej konštrukcie.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím