Hľadaný výraz

Dodávatelia

Sme hrdí na to, že sa nám opakovane darí nadchnúť našich zákazníkov ako systémových a technických partnerov novými myšlienkami a vynikajúcimi produktmi. Garantom úspechu sú dodávatelia, ktorí sa taktiež zaviazali splniť tieto ciele. Spoločne pracujeme na neustálej optimalizácii našich produktov a modulov, prijímame inovačné podnety, preverujeme našu základňu nákladov a zaisťujeme spoločne našu mimoriadnu pozíciu na trhu.

Pre našich zákazníkov usilujeme o maximálne výkony - spoločne s našimi dodávateľmi

Stimulom pre toto úsilie, ktoré vyvíjame dnes a denne, je naša vyslovená orientácia na zákazníka a cieľ dosiahnuť optimalizáciu vo veci kvality produktov a dodávateľskej výkonnosti v prospech našich zákazníkov v automobilovom priemysle. Medzinárodný nákup v našej skupine podnikov prihliada na vysoké požiadavky našich zákazníkov a zodpovedá za vynikajúcu kvalitu pri nákupe z externých zdrojov.

Partnerstvo ako základňa prínosného vzťahu s našimi dodávateľmi

Dodávateľov vyberáme podľa objektívnych a preukázateľných kritérií a výkonnosť dodávateľov priebežne hodnotíme na základe transparentných kritérií. Ochota a pripravenosť našich dodávateľov na inovácie prináša trvalú optimalizáciu produktov s cieľom zaistiť a rozvíjať našu konkurencieschopnosť z hľadiska funkcie, kvality aj ceny. Pre našich zákazníkov sme čestným a výkonným partnerom - a tento záväzok očakávame taktiež od našich partnerov a na nákupnom trhu, ktorý je pre nás globálny.

Nákupná organizácia

Organizácia nákupu skupiny Schaeffler Gruppe je ovplyvnená veľkou rozmanitosťou produktov a vysokým stupňom internacionalizácie nákupného trhu. Celý rad zamestnancov sa zaoberá nákupom surovín, polotovarov a hotových výrobkov pre naše výrobné závody na celom svete. Všade platia naše vysoké nároky na kvalitu dodávok našich partnerov na trhu.

Filozofia nákupu

Úspešnosť spoločnosti Schaeffler Gruppe závisí do značnej miery od výkonnosti našich dodávateľov. Naše oddelenia nákupu po celom svete preto stále hľadajú nových výkonných dodávateľov, ktorí by účinne prispeli k nášmu najvyššiemu podnikovému cieľu - zlepšovať spokojnosť zákazníkov.

Silní partneri nášho podniku sa vyznačujú predovšetkým nasledujúcimi charakteristikami:

Dodržiavanie termínov: Medzi silné stránky vášho podniku patria vysoká pružnosť, spoľahlivosť a odbornosť pri riešení problémov.

Zodpovednosť za náklady: Dôležitá súčasť našich kalkulácií nákladov je založená na stanovení ceny našich dodávateľov. Preto očakávame transparentnú tvorbu cien.

Zodpovednosť za kvalitu: Vaša filozofia zabezpečenia kvality je založená na zásadách "stratégia nulových chýb" a priebežnom zlepšovaní nákladov, kvality, termínov a služieb. Pracujete s moderným a účinným systémom riadenia kvality. V určitých odvetviach je základným predpokladom spolupráce certifikácia podľa noriem ISO 9001, ISO TS 16949 alebo AS 9000.

Ochrana životného prostredia: Dodržiavanie platných zákonov a vyhlášok predstavuje minimálnu požiadavku kladenú na našich dodávateľov. Certifikácia podľa normy ISO 14001 alebo EMAS je žiaduca, pri definovaných odvetviach potom nutná.

Spolupráca: Očakávame "svojprávnych" partnerov na trhu, ktorí nás podporia kreativitou a schopnosťou zavádzať inovácie pri rozvoji technológií s cieľom udržania poprednej pozície. V tejto súvislosti používate nástroje ako je hodnotová analýza, štandardizácia, technické vylepšovanie atď.

Stať sa dodávateľom

Chcete patriť medzi našich dodávateľov?

Mohli by ste svojimi produktmi prispieť k tomu, aby sme boli pre našich zákazníkov ešte lepší? Potom sa s nami postavte tejto výzve a staňte sa našimi partnermi.

Ak sa chcete stať dodávateľom spoločnosti Schaeffler, môžete si stiahnuť formulár "dátový list pre dodávateľov".
Dátový list pre dodávateľov

V tomto prosím vyplňte tie najdôležitejšie informácie o Vašej spoločnosti a Vašich produktoch a následne nám ho zašlite na:
supplier-application@schaeffler.com

Ďalšie kroky k trvalému partnerstvu

Pre vybudovanie trvalého partnerstva je predpokladom záväzná registrácia v našej online platforme základni SupplyOn. Pretože elektronický priebeh obchodných procesov logistiky, nákupu, kvality a financií tvorí transparentnosť a urýchľuje postupy. S registráciou na SupplyOn ste a budete v budúcnosti spôsobilí pre požiadavky automobilovej výroby a priemyselného odvetvia.
Viac informácií o SupplyOn a registrácii nájdete na našom portále Suplier Information. Ďakujeme Vám za Váš záujem o spoluprácu!

k portálu Supplier Information

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať