Hľadaný výraz

Schaeffler Group – We pioneer motion

Spoločníci

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann spolu so svojím synom Georgom F. W. Schaefflerom pokračuje v životnom diele svojho manžela Dr.-Ing. E. h. Georga Schaefflera, ktorý zomrel v roku 1996.

Výkonný orgán

Skupinu Schaeffler riadi predstavenstvo Schaeffler AG. Predstavenstvo je spolu s regionálnymi CEO výkonným orgánom skupiny Schaeffler.

Roadmap 2025

V spolupráci s našimi zákazníkmi, partnermi a celou spoločnosťou, chceme formovať budúcnosť mobility a pohybu. To je to, čo nás poháňa vpred a vyjadruje našu identitu.

Dozorná rada

Dozornú radu Schaeffler AG vymenúva a kontroluje predstavenstvo, ktoré jej tiež poskytuje poradenstvo. Paritne spoluurčenú dozornú radu Schaeffler AG tvorí celkom 20 členov – desať zástupcov zamestnancov a desať zástupcov vlastníkov podielov.

Udržateľnosť

Prevzatie ekonomickej, ekologickej a spoločenskej zodpovednosti má v skupine Schaeffler ako v rodinnom podniku svoju tradíciu.

Vzťahy s investormi

Finančné správy, prezentácie a správy z podniku ohľadom aktuálneho obchodného roka, ako aj termíny zverejnenia ekonomickej situácie koncernu Schaeffler.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať