Hľadaný výraz

Schaeffler – technologický podnik s vedúcim postavením vo svete

Schaeffler – technologický podnik s vedúcim postavením vo svete Skupina Schaeffler je dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s globálnou pôsobnosťou. Najvyššia kvalita, vynikajúca technológia a výrazná inovačná sila sú základom trvalého úspechu skupiny Schaeffler. S presnými komponentmi a systémami v motoroch, prevodovkách a podvozkoch, ako aj riešeniami valivých a klzných ložísk pre množstvo priemyselných použití skupina Schaeffler rozhodujúcou mierou už dnes prispieva k „Mobilite zajtrajška“. V roku 2019 dosiahla táto technologická spoločnosť obrat vo výške 14,4 miliárd eur. So svojimi vyše 84 200 zamestnancami je spoločnosť Schaeffler jedným z najväčších rodinných podnikov na svete a so svojimi približne 170 prevádzkami vo viac ako 50 krajinách disponuje celosvetovou sieťou výrobných závodov, výskumných a vývojových centier a odbytových spoločností.

Spoločníci

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann spolu so svojím synom Georgom F. W. Schaefflerom pokračuje v životnom diele svojho manžela Dr.-Ing. E. h. Georga Schaefflera, ktorý zomrel v roku 1996.

Výkonný orgán

Skupinu Schaeffler riadi predstavenstvo Schaeffler AG. Predstavenstvo je spolu s regionálnymi CEO výkonným orgánom skupiny Schaeffler.

Stratégia

Nároky na mobilitu sa rýchlo menia a vyžadujú si stále nové odpovede. Prostredníctvom stratégie „Mobilita zajtrajška“ je nastavený smer, aby mohla skupina Schaeffler aj v budúcnosti dosahovať trvalý ziskový rast.

Dozorná rada

Dozornú radu Schaeffler AG vymenúva a kontroluje predstavenstvo, ktoré jej tiež poskytuje poradenstvo. Paritne spoluurčenú dozornú radu Schaeffler AG tvorí celkom 20 členov – desať zástupcov zamestnancov a desať zástupcov vlastníkov podielov.

Udržateľnosť

Prevzatie ekonomickej, ekologickej a spoločenskej zodpovednosti má v skupine Schaeffler ako v rodinnom podniku svoju tradíciu.

Vzťahy s investormi

Finančné správy, prezentácie a správy z podniku ohľadom aktuálneho obchodného roka, ako aj termíny zverejnenia ekonomickej situácie koncernu Schaeffler.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať