Hľadaný výraz

Nákup & Manažment dodávateľov

Sme hrdí na to, že sa nám opakovane darí nadchnúť našich zákazníkov ako systémových a technických partnerov novými myšlienkami a vynikajúcimi produktmi. Garantom úspechu sú dodávatelia, ktorí sa taktiež zaviazali splniť tieto ciele. Spoločne pracujeme na neustálej optimalizácii našich produktov a modulov, prijímame inovačné podnety, preverujeme našu základňu nákladov a zaisťujeme spoločne našu mimoriadnu pozíciu na trhu.

Filozofia nákupu

Úspešnosť spoločnosti Schaeffler Gruppe závisí do značnej miery od výkonnosti našich dodávateľov. Naše oddelenia nákupu po celom svete preto stále hľadajú nových výkonných dodávateľov, ktorí by účinne prispeli k nášmu najvyššiemu podnikovému cieľu - zlepšovať spokojnosť zákazníkov.

Silní partneri nášho podniku sa vyznačujú predovšetkým nasledujúcimi charakteristikami:

Dodržiavanie termínov: Medzi silné stránky vášho podniku patria vysoká pružnosť, spoľahlivosť a odbornosť pri riešení problémov.

Zodpovednosť za náklady: Dôležitá súčasť našich kalkulácií nákladov je založená na stanovení ceny našich dodávateľov. Preto očakávame transparentnú tvorbu cien.

Zodpovednosť za kvalitu: Vaša filozofia zabezpečenia kvality je založená na zásadách "stratégia nulových chýb" a priebežnom zlepšovaní nákladov, kvality, termínov a služieb. Pracujete s moderným a účinným systémom riadenia kvality. V určitých odvetviach je základným predpokladom spolupráce certifikácia podľa noriem ISO 9001, ISO TS 16949 alebo AS 9000.

Ochrana životného prostredia: Dodržiavanie platných zákonov a vyhlášok predstavuje minimálnu požiadavku kladenú na našich dodávateľov. Certifikácia podľa normy ISO 14001 alebo EMAS je žiaduca, pri definovaných odvetviach potom nutná.

Spolupráca: Očakávame "svojprávnych" partnerov na trhu, ktorí nás podporia kreativitou a schopnosťou zavádzať inovácie pri rozvoji technológií s cieľom udržania poprednej pozície. V tejto súvislosti používate nástroje ako je hodnotová analýza, štandardizácia, technické vylepšovanie atď.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať