Hľadaný výraz

Štandardizované logistické procesy v zaobstarávaní výrazne prispievajú k dosiahnutiu podnikateľských cieľov spoločnosti Schaeffler Gruppe.

Dodržiavanie opísaných procesov a ustanovení slúži na zamedzenie chýb a vedie k plynulému zlepšovaniu priebehov obstarávania.

Následne sú zhrnuté všetky aktuálne platné dokumenty a dokumenty týkajúce sa logistiky zaobstarávania spoločnosti Schaeffler Gruppe.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať