Zmluvné podmienky

Všeobecné nákupné podmienky

Tu je potrebné brať na zreteľ Všeobecné nákupné podmienky Skupiny Schaeffler. Rešpektujte prosím, že pre právne vzťahy medzi dodávateľmi a nami platia výlučne nasledovné podmienky. Podmienky dodávateľa a odchyľujúce sa dohody platia len vtedy, keď sme ich uznali písomne. Ako uznanie neplatí ani naše mlčanie a ani prevzatie výkonu alebo jeho zaplatenie.

 
Všeobecné nákupné podmienky
Dokument Stav Prevzatie    
Všeobecné nákupné podmienky Schaeffler Kysuce 2016/08 DIN A4    
Všeobecné nákupné podmienky Schaeffler Skalica 2016/08 DIN A4    
Všeobecné nákupné podmienky Schaeffler Slovensko 2015/05 DIN A4    

Current General Conditions of Purchase of Schaeffler locations in Slovakia are to be found here. Please note that for legal relations between a supplier and us the Conditions given below are valid exclusively. The Conditions of a supplier and varying agreements as well are valid only after them having been acknowledged in written. Neither our discretion nor taking over/settlement of the performance is regarded as acceptance of them.

 
General Conditions of Purchase of Schaeffler locations in Slovakia
Document Version Download    
General Conditions of Purchase Schaeffler Kysuce 2016/08 DIN A4    
General Conditions of Purchase Schaeffler Skalica 2016/08 DIN A4    
General Conditions of Purchase Schaeffler Slovensko 2015/05 DIN A4    

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím