Dodávatelia / Suppliers

Baliaci manuál

Predkladaný baliaci manuál je platný pre dodávky do výrobných závodov skupiny Schaeffler v lokalitách Herzogenaurach, Gunzenhausen, Hirschaid, Höchstadt, Homburg, Ingolstadt, Kysuce, Lahr, Llanelli, Luckenwalde, Skalica, Brasov, TaiCang a Steinhagen.

Baliaci manuál stanovuje spôsob balenia

  • výrobných dielov a
  • nakupovaných dielov

aby bol zabezpečený bezproblémový tok materiálu medzi dodávateľmi a horeuvedenými výrobnými závodmi skupiny Schaeffler a predchádzalo sa nepotrebným prebaľovacím prácam.
Pre balenie normalizovaných dielov podľa DIN ako aj pomocných a pracovných látok platia ustanovenia baliaceho manuálu rovnakým spôsobom. Preto na tento účel neboli vypracované baliace doklady závislé od jednotlivých typov.

Poznámka:
Zmeny aktuálneho vydania sú popísané v kapitole „0 Aktuálne zmeny“

 
Baliaci manuál
Dokument Stand Download    
Packaging Handbook 2011/03 DIN A4    

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím