ĎALŠIE INFORMÁCIE

Chcete patriť medzi našich schválených dodávateľov?

Tu sa dozviete viac

 
Nákupná organizácia

Filozofia nákupu

Úspešnosť podniku Schaeffler Gruppe závisí do značnej miery na výkonnosti našich dodávateľov. Naše oddelenia nákupu po celom svete preto stále hľadajú nových výkonných dodávateľov, ktorí by boli účinným príspevkom k nášmu najvyššiemu podnikovému cieľu - zlepšovať spokojnosť zákazníkov.

Silní partneri nášho podniku sa vyznačujú predovšetkým nasledujúcimi charakteristikami:

Dodržiavanie termínov

Medzi silné stránky vášho podniku patria vysoká pružnosť, spoľahlivosť a odbornosť pri riešení problémov.

Zodpovednosť za náklady

Dôležitá súčasť našich kalkulácií nákladov je založená na stanovení ceny našich dodávateľov. Preto očakávame transparentnú tvorbu cien.

Zodpovednosť za kvalitu

Vaša filozofia zaistenia kvality je založená na zásadách "stratégia nulových chýb" a priebežnom zlepšovaní nákladov, kvality, termínov a služieb. Pracujete s moderným a účinným systémom riadenia kvality. V určitých odvetviach je základným predpokladom spolupráce certifikácia podľa noriem ISO 9001, ISO TS 16949 alebo AS 9000.

Ochrana životného prostredia

Dodržiavanie platných zákonov a vyhlášok predstavuje minimálnu požiadavku kladenú na našich dodávateľov. Certifikácia podľa normy ISO 14001 alebo EMAS je žiaduca, pri definovaných odvetviach potom nutná.

Spolupráca

Očakávame "svojprávnych" partnerov na trhu, ktorí nás podporia kreativitou a schopnosťou zavádzať inovácie pri rozvoji technológií s cieľom udržania čelnej pozície. V tejto súvislosti používate nástroje ako je hodnotová analýza, štandardizácia, technické vylepšovanie atď.

 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím