Dodávatelia / Suppliers

Sme hrdí na to, že sa nám opakovane darí nadchnúť našich zákazníkov ako systémových a technických partnerov novými myšlienkami a vynikajúcimi produktmi.

Garantom tejto skutočnosti sú dodávatelia, ktorí sa taktiež zaviazali splniť tieto ciele. Spoločne pracujeme na neustálej optimalizácii našich produktov a modulov, prijímame inovačné podnety, preverujeme našu základňu nákladov a zaisťujeme spoločne našu mimoriadnu pozíciu na trhu.

Pre našich zákazníkov usilujeme o maximálne výkony – spoločne s našimi dodávateľmi

Stimulom pre toto úsilie, ktoré vyvíjame dnes a denne, je naša vyslovená orientácia na zákazníka a cieľ dosiahnuť optimalizáciu vo veci kvality produktov a dodávateľskej výkonnosti v prospech našich zákazníkov v automobilovom priemysle. Medzinárodný nákup v našej skupine podnikov prihliada na vysoké požiadavky našich zákazníkov a zodpovedá za vynikajúcu kvalitu pri nákupe z externých zdrojov.

Partnerstvo ako základňa prínosného vzťahu s našimi dodávateľmi

Dodávateľov vyberáme podľa objektívnych a preukázateľných kritérií a výkonnosť dodávateľov priebežne hodnotíme na základe transparentných kritérií. Ochota a pripravenosť našich dodávateľov na inovácie prináša trvalú optimalizáciu produktov s cieľom zaistiť a rozvíjať našu konkurencieschopnosť z hľadiska funkcie, kvality aj ceny. Pre našich zákazníkov sme čestným a výkonným partnerom - a tento záväzok očakávame taktiež od našich partnerov a dodávateľov na trhu, ktorý je pre nás globálny.

 
 

Schaeffler používa Cookies pre zabezpečenie optimálneho využívania. Ďalším používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním Cookies. Ďalšie informácie

Súhlasím