Hľadaný výraz

BEARINX-online výpočet vretena

Výkonný výpočtový softvér spoločnosti INA/FAG – pre zákazníkov k dispozícii online.
Tento servis je pre priamych zákazníkov spoločnosti Schaeffler a odbytových partnerov.

BEARINX-online výpočet vretena

Výpočtové nástroje, ktoré sa obvykle používajú na trhu, využívajú väčšinou značne zjednodušené výpočtové postupy (katalógové postupy), čo znamená, že ložisko posudzujú povrchne a izolovane, namiesto skutočných reálnych podmienok v hriadeľovom systéme. Následne zostanú situácie záťaže a uloženia ložísk, ktoré vyplývajú z priehybu hriadeľa, ako aj elastické správanie kontaktov valivých telies nezohľadnené. Taktiež vnútorné rozdelenie zaťaženia ložísk – rozhodujúce pre únavovú životnosť – sa väčšinou zisťuje aproximačnou metódou.

Pomocou programu BEARINX online môže byť určený vplyv priehybu hriadeľa a elasticita valivých kontaktov na ložiská. Pri vnútornom rozdelení záťaže sa zohľadnia profilové údaje, takisto valivé telesá, ako aj obežné dráhy. Pre výpočet prevádzkového cyklu sú k dispozícii zadávacie pomôcky, v ktorých je možné robiť údaje k teplotám, toleranciám a drsnostiam krúžkov a uloženiu ložísk. Okrem toho môže byť vykonaný dodatočný výpočet tuhosti v prevádzkovom bode.

Program BEARINX online vám umožní vykonávať výpočet jednoosových hriadeľových systémov s viacnásobným uložením.

Asistent vretenového ložiska vám pomôže pri modelovaní uložení hlavného vretena. Vo vlastnom usporiadaní výsledkov sa zohľadnia zvláštne kritéria dimenzovania týkajúce sa tlakových hodnôt, kinematiky ložiska a životnosť tuku. Okrem toho dynamická simulácia poskytuje výpočet vlastných frekvencií, vlastných vibračných tvarov a kritických otáčok a tým základ pre vyhotovenie Campbell diagramu, s ktorým môže byť preskúmaný prevádzkový rozsah na rezonančné miesta. Výsledky dynamickej simulácie sú k dispozícii v komfortnom 3D náhľade.

Komfortné užívateľské prostredie

Komfortná štruktúra konštrukčnej skupiny vretena s prístupom do databanky ložísk
Komfortná štruktúra konštrukčnej skupiny vretena s prístupom do databanky ložísk

V programe BEARINX-online sa používajú tie isté výpočtové modely a algoritmy ako v úplnej verzii BEARINX, pretože obidva programy vychádzajú z toho istého zdrojového textu.

Užívateľské prostredie implementované v Jave vám pomôže pri zadávaní údajov a ponúka vám pomocou grafického zobrazenia modelu, aj ako objektového stromu nielen prehľad o modeli, ale aj kontrolu zadaných údajov.

Grafické zobrazenie reakcií hriadeľa
Grafické zobrazenie reakcií hriadeľa

Ložiská a údaje o ložiskách z kompletného katalógového programu spoločnosti Schaeffler sú k dispozícii v integrovanej databanke a môžu byť prevzaté do modelu. Výpočty samotné sú vykonávané na výkonnom výpočtovom servere v spoločnosti Schaeffler.

Technickí konzultanti na vašej strane

Operačné súbory vytvorené v BEARINX online sú kompatibilné s plnou verziou BEARINX, takže vám pomocou výmeny týchto operačných súborov uľahčia komunikáciu s našou inžinierskou službou a zabránia duplicitnej práci.

Prehľadná dokumentácia výsledkov vo formáte HTML a grafické zobrazenie reakcií hriadeľa a vnútorného rozloženia zaťaženia ložísk, a v prípade valčekových ložísk, aj charakteristiky pre Hertzov tlak, uľahčujú analýzu jednotlivých variantov konštrukcie.

Pomocný systém a online učebný program vám uľahčia využiť celý potenciál programu BEARINX online.

Program BEARINX online vám ponúka podrobný výpočet modifikovanej referenčnej životnosti podľa ISO TS 16281 (anglicky), prípadne DIN 26281 (nemecky) podľa aktuálneho stavu techniky.

Zvýšenie intenzity spolupráce

Vývoj programu BEARINX online neznamená zámer presunúť konzultačné a výpočtové služby zo spoločnosti Schaeffler na zákazníkov. Práve naopak, chceme s užívateľmi nadviazať ešte užšiu spoluprácu. Cieľom je už v ranej fáze vývoja produktov vykonať predbežný výber vhodných ložísk a skrátiť tak časy vývoja v spoločnosti užívateľa.

Zmluvou upravené použitie

Ak ste požiadali o"schválenie" BEARINX online výpočet vretena, bude prebiehať interný rozhodovací proces, na jeho úspešnom konci bude už ponuka zmluvy.

Po podpise zmluvy vytvoríme prihlasovacie údaje a pošleme pozvánku na dvojdňové školenie do Schaeffler-Academy v Herzogenaurachu. Následne prebehne konečné schválenie výpočtového modulu.

Program BEARINX online výpočet vretena zahŕňa aj výpočet hriadeľa.

Zavádzacie poplatky

Za prípravu programu BEARINX online výpočet vretena na internete, ako aj za dvojdňové školenie týkajúce sa implementačnej podpory vznikajú jednorazovo nasledovné náklady:

  • 1 účastník 2000 €
  • 2 účastníci 3600 €
  • 3 účastníci 4800 €
  • 4 účastníci 5600 €
  • každý ďalší účastník +400 €

Nevznikajú ďalšie poplatky za licenciu a údržbu.

Obmedzenia zákazníckej verzie

Program BEARINX online výpočet vretena slúži na predbežnú koncepciu produktov. Ku konečnej koncepcii a výberu produktov by malo byť prizvané príslušné oddelenie inžinierskej služby spoločnosti Schaeffler.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať