Hľadaný výraz

Zvýšiť dostupnosť, optimalizovať procesy

Transparentnosť a výkonnnosť pomocou servisných riešení Schaeffler

Digitálne servisy Schaeffler sú jednoducho prístupné a zvyšujú disponibilnosť zariadenia a kvalitu procesu. Vďaka jedinečnému knowhow systému a modelovania Schaeffler, ktoré zahŕňa jednotlivý valivý kontakt až celkový systém, budú z údajov produktu a procesu užitočné informácie. Vo forme digitálneho servisu budú k dispozícii parametre procesu, konkrétne vyjadrenia o stave stroja a potrebné opatrenia budú vopred realizované.

From intelligent component to cloud – Schaeffler offers a scalable high-performance IT infrastructure. The flexible and open architecture of this system offers a simple and application-oriented point of entry into Schaeffler’s range of digital services that can be expanded at any time. Easy-to-configure interfaces automatically transmit information to customer systems and give access to Schaeffler’s expertise.

Od inteligentných komponentov až po Cloud – Schaeffler ponúka výkonnú, stupňovateľnú IT-infraštruktúru. Flexibilná a otvorená architektúra systému umožňuje jednoduchý, rozšíriteľný vstup do riešení Condition Monitoring orientovaný na použitie a digitálne ponuky služieb Schaeffler. Jednoducho ku konfigurovaným rozhraniam sprostredkovávajú informácie automaticky v zákazníckom systéme a umožňujú prístup k Schaeffler expertíze.

SmartCheck

SmartCheck

SmartCheck Schaeffler je kompaktný, inovatívny a modulárny Condition Monitoring System k permanentnej, decentrálnej kontrole strojov a parametrov procesu. Umožňuje použitie v agregátoch, pre ktoré taká kontrola bola doteraz príliš nákladná.

k produktovému portfóliu

ProLink CMS

ProLink CMS

Inovatívny, modulárny online-merací systém k analýze kmitania pre univerzálnu kontrolu strojov

Váš benefit:

 • Zvýšenie dostupnosti stroja
 • Zabránenie neplánovaným prestojom
 • Plánovanie personálu údržby a servisu
 • Zabrániť následným škodám
 • Zníženie nákladov na údržbu
 • Možnosť analýzy príčiny chýb

k produktovému portfóliu

ConditionAnalyzer

ConditionAnalyzer

Digitálny servis pre kontrolu ložísk v e-motoroch, čerpadlách, ventilátoroch a v celých hnacích mechanizmoch

Váš benefit:

 • Zabránenie neplánovaným prestojom
 • Zníženie nákladov na údržbu
 • Transparencia o stave hnacieho mechanizmu
 • Jednoduché spravovanie dát
 • Jednoduchá kontrola celých flotíl

k zákazníckemu projektu

k produktovému portfóliu

Remote services

Remote services

Servis diaľkovej diagnostiky pre vaše stroje expertami Schaeffler pomocou kontroly kmitaním

Váš benefit:

 • Zabránenie neplánovaným odstávkam rýchlymi reakčnými časmi a vysokou presnosťou diagnostiky.
 • Pravidelné vytvorenie správ o stave s konkrétnymi odporúčaniami konania
 • Rýchly poplach cez telefon alebo email v prípade detegovanej nezrovnalosti
 • Individuálna konzultácia k použitiu kontroly kmitaním na vašich zariadeniach a strojoch
 • Podpora pri riešení problémov prístupom na celosvetovú sieť expertov Schaeffler
 • Napojenie aplikačnej techniky valivých ložísk Schaeffler pre podporu pri optimalizácii zariadení

Sú potrebné ďalšie informácie?

ConditionAssistant from Schaeffler

ConditionAssistant

Premeňte svoj smartfón na nástroj pre Condition Monitoring

Váš benefit:

 • Bezplatný download pre prístroje s iOS a Androidom
 • Individuálne balíčky riešení pre vaše zariadenie
 • Diagnóza strojov bez dodatočnej senzoriky

k portfóliu produktov

OPTIME is a wireless IoT solution from Schaeffler.

OPTIME

OPTIME je bezdrôtové IoT riešenie, ktoré umožňuje efektívne a ekonomicky výhodné sledovanie stavu (Condition Monitoring) prídavných agregátov kompletného strojového parku a pritom sa inštaluje tak jednoducho, že je možné integrovať niekoľko stoviek jednotiek za jeden deň. Automatizovaná analýza údajov na základe know-how Schaeffler uľahčuje údržbárom včasné a ekonomicky efektívne plánovanie opatrení údržby.

Máte záujem o ďalšie informácie?

Ďalšie prvky integrovateľné do systému

SmartQB

SmartQB

Condition Monitoring-riešenie pre elektromotory, čerpadlá a ventilátory

SmartQB nevyžaduje pri uvedení do prevádzky žiadne špeciálne vedomosti v oblasti analýzy kmitania a veľmi ľahko sa inštaluje. Údaje o kmitaní generujú automaticky hlásenia dekódovaného textu na 7-palcový display. Plug-and-Play-riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne predbežné znalosti v analýze kmitania

 • Plug-and-Play-riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne predbežné znalosti v diagnóze kmitania
 • Predkonfigurované k bezpečnej kontrole motorov, čerpadiel, ventilátorov
 • Pri nezrovnalostiach zrozumiteľné hlásenia dekódovaného textu k možnej príčine chýb v displeji prístroja
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky v priebehu pár minút
 • Jednoducho rozšíriteľné do 6 senzorov
 • Hlásenia dekódovaného textu vo viac ako 15 jazykoch
 • Live dispej aktuálnej hodnoty

k produktovému portfóliu

GreaseCheck

GreaseCheck

Online Grease Monitoring pomáha minimalizovať výpadky ložísk

Váš benefit:

 • Aktuálne informácie o stave tuku v ložisku
 • Žiadne náklady na manuálne vzorkovanie a analýzu tukov
 • Automatizované a optimalizované premastenie podľa potreby možné
 • Úspora nákladov na čerstvé a použité tuky (udržateľnosť)

k produktovému portfóliu

Detector III

Detector III

Jednoduchý systém kmitania a systém trasy s voliteľnou vyvažovacou funkciou

Váš benefit:

 • Zvýšenie dostupnosti stroja
 • Zabránenie neplánovaným odstávkam
 • Plánovanie personálu údržby a servisu
 • Zabrániť následným škodám
 • Redukcia nákladov na údržbu
 • Možnosť pre analýzu chýb

k produktovému portfóliu

CONCEPT2

CONCEPT2

Stále správny mazací prostriedok v správny čas na správnom mieste

Váš benefit:

 • Redukcia nákladov za manuálne premastenie
 • Redukcia časovo náročných opráv kvôli nedostatočnému mazaniu
 • Robustný systém jednoduchý na ovládanie
 • Žiadna kontaminácia valivého ložiska kvôli znečisteniam v mazacom systéme (zapečatené vymeniteľné kartuše)

k produktovému portfóliu

CONCEPT8

CONCEPT8

Stále správny mazací prostriedok v správny čas na správnom mieste

Váš benefit:

 • Redukcia nákladov za manuálne premastenie
 • Redukcia časovo náročných opráv kvôli nedostatočnému mazaniu
 • Robustný systém jednoduchý na ovládanie
 • Žiadna kontaminácia valivého ložiska kvôli znečisteniam v mazacom systéme (zapečatené vymeniteľné kartuše)

k produktovému portfóliu

Poradenstvo & Kontakt

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať