Hľadaný výraz

Mazanie – inteligentný dizajn, šikovné použitie
Rozmanité možnosti pre optimálne mazanie.

Perfektne zosúladený systém mazania zvyšuje výkon a životnosť valivých ložísk

Vedeli ste, že správnym mazaním sa dá zabrániť až 80 % predčasných výpadkov valivých ložísk? Efektívnym mazaním sa životnosť vašich valivých ložísk podstatne zvýši. Pre zaistenie fungujúceho mazania sa musí použiť správna mazacia látka, na správnom mieste, v správnom množstve, v správnom čase a pomocou správneho dávkovača.

Presvedčte sa o našich riešeniach pre mazanie: od automatických dávkovačov, cez sledovanie mazacej látky, vhodné mazacie látky až po poradenstvo od našich expertov.

Presvedčte sa o našich riešeniach pre mazanie: od automatických dávkovačov, cez sledovanie mazacej látky, vhodné mazacie látky až po poradenstvo od našich expertov.

Vaše výhody

Rozmanité riešenia pre mazanie

Rozmanité riešenia pre mazanie

Schaeffler ponúka široké portfólio produktov pre mazanie – od automatických dávkovačov až po monitorovacie systémy mazacej látky. Rôzne prístroje pritom umožňujú široký okruh použitia a napomáhajú zabrániť chybám pri mazaní.

Podrobne testované tuky pre valivé ložiská

Podrobne testované tuky pre valivé ložiská

Mazacie tuky Arcanol sú podrobované rozsiahlym skúškam výkonnosti a kvality. Vo vlastnom analytickom laboratóriu sú vlastnosti mazacích tukov Arcanol kontrolované podľa prísnych smerníc, vďaka čomu je zaistená najvyššia úroveň kvality produktov.

Dlhodobý potenciál úspory

Dlhodobý potenciál úspory

Riešenia pre mazanie od spoločnosti Schaeffler ponúkajú dlhodobý potenciál úspory až o 25 % a umožňujú optimálnu disponibilitu strojov s nižším počtom neplánovaných výpadkov. Popri tom je možné optimalizovať množstvo mazadla, a tým výrazne znížiť náklady na mazanie a likvidáciu.

Prehľad riešení mazania strojov od spoločnosti Schaeffler

Mazacie prístroje

Mnohé aplikácie sú dávkovačmi alebo mazacími systémami automaticky zásobované správnym množstvom mazacej látky, čím sa predchádza najčastejším príčinám výpadkov, akými sú nedostatočné alebo nesprávne mazanie.

K portfóliu produktov

Mazacie látky

Zásadným faktorom pre výkonnosť a životnosť valivého ložiska alebo lineárnej jednotky je výber vhodnej mazacej látky.

Pritom je rozhodujúca kvalita. Schaeffler preto stanovuje prísne limity pre príslušné kvalitatívne parametre svojich produktov.

K portfóliu produktov

Monitoring mazacej látky

Životnosť použitej mazacej látky je určujúcou veličinou pre životnosť ložiska. Ideálnym senzorom pre monitorovanie stavu tuku je tukový senzor GreaseCheck.

K portfóliu produktov

Služby v oblasti mazania

Služby v oblasti mazania zahŕňajú:

  • výber mazacích látok a odporúčanie systémov mazania,
  • vypracovanie základných odporúčaných aktivít ohľadom mazacích intervalov,
  • poradenstvo ohľadom mazacích látok,
  • skúmanie a skúšky mazacích látok.

Kontakt

Mnohé aplikácie sú dávkovačmi alebo systémami mazania automaticky zásobované správnym množstvom mazacej látky, čím sa predchádza najčastejším príčinám výpadkov, akými sú nedostatočné alebo nesprávne mazanie.

Riešenia mazania v praxi

S dobrým mazaním to ide lepšie

Vďaka prechodu z manuálneho na automatické mazanie a tiež použitím tuku na valivé ložiská ARCANOL od spoločnosti Schaeffler je možné zvýšiť disponibilitu širokopásovej brúsky.

K zákazníckemu projektu

Automatické mazanie veľkorozmerného ventilátora v BMW

V spolupráci s distribučným partnerom Altmann z Dachau spoločnosť Schaeffler umožnila optimálne riešenie mazania pomocou automatického systému mazania CONCEPT8 pre radiálny ventilátor s remeňovým pohonom umiestnený v lakovacej linke.

K zákazníckemu projektu

Váš priamy kontakt

Ak máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb, kontaktujte expertov na mazacie prístroje a mazacie látky spoločnosti Schaeffler.

Ak máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb, kontaktujte expertov na mazacie prístroje a mazacie látky spoločnosti Schaeffler.

Kontaktovať

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať