Hľadaný výraz

Kľúčový faktor pre Industrie 4.0: Mechatronické produkty

Inteligentné senzory a mechatronické produkty Schaeffler zaznamenajú v bežiacej prevádzke údaje centrálnych bodov každého zariadenia. Tieto údaje v reálnom čase kombinovane s knowhow systému a modelovou expertízou Schaeffler tvoria základ pre digitálne zobrazenie zariadenia, čo umožňuje ďalšie analýzy a digitálny servis. Týmto sú inteligentné komponenty Schaeffler zásadné kľúčové faktory pre Industrie 4.0.

Priame pohony

Lineárne motory

Lineárne motory

Priamočiarosť v dokonalosti. Stručne povedané, rôzne série lineárnych motorov Schaeffler zastupujú presnosť, dynamiku a energetickú účinnosť na najvyššej úrovni.

Váš benefit:

 • Vysoká dynamika motorov na základe veľmi dobrých pomerov sila -množstvo
 • Precízne nastavenie a rovnomerný pohyb je umožnený pomocou Zero-Cogging a najmenšej pulzácie záťaže
 • Kompaktný design
 • Málo podliehajúce opotrebeniu a nenáročné na údržbu
 • Voliteľné varianty montáže a pripojenia
Nastavovacie motory

Nastavovacie motory

Pre takmer každú výzvu. Hľadáte nastavovacie motory s prvotriednymi vynikajúcimi vlastnosťami pre Váš stroj ? Schaeffler pozná perfektný trik ako dodať optimálny motor pre špecifické použitie.

Váš benefit:

 • Efektívna výroba energie
 • Maximálna hustota výkonu
 • Veľká schopnosť zrýchlenia
 • Vysoké konečné rýchlosti
 • Úspora nákladov kvôli redukcii Downsizing
Positioning systems

Systémy nastavenia

Vyrobené na mieru. Výkonné. Optimalizované pre použitie. Rýchle, precízne nastavovacie a ovládacie systémy na základe priamych pohonov garantujú lepší vzťah náklady- výnosy.

Váš benefit:

 • Vysoká dynamika
 • Kratšie výrobné cykly
 • Najvyššia precíznosť
 • Málo podliehajúce opotrebeniu a nenáročné na údržbu
 • Pripravené na montáž, perfektne prispôsobené komponenty a všetko z jedného zdroja

Rotačné systémy a senzory

Rotary systems and sensors: VarioSense bearings from Schaeffler

VarioSense

Sensorické ložiská pre zistenie merania otáčok a pre meranie smeru otáčok
Optimálny design s jediným Interface pre získanie signálov relevantných pre aplikáciu priamo na kritickom mieste, na valivom ložisku.

Váš benefit:

 • Jednoduchá integrácia systému
 • Menšia spotreba kabeláže
 • Kritické parametre a úspešné faktory aplikácie zákazníka môžu byť cielene zaznamenané
 • Bezproblémová adaptácia (výmena) pri zmenených požiadavkách zákazníka
 • Zvyčajne vynikajúce mechanické vlastnosti ložiska zostanú neobmedzene zachované
 • Jednoduchá digitalizácia doteraz čisto mechanických pozícií ložísk
 • Rýchly reakčný čas

k portfóliu

TorqueSense torque measuring module from Schaeffler

TorqueSense

Torque Measurement Sensor System - senzorový hriadeľ krútiaceho momentu
Získanie relevantných signálov na hriadeli hnacieho mechanizmu; krútiaci moment a voliteľný počet otáčok zmeraný priamo na rotujúcich prvkoch stroja použitím jednotky Ready-to-fit Sensor s robustným a bezkontaktným meracím princípom

Váš benefit:

 • Jednoduchá integrácia do zákazníckeho použitia
 • Žiadne opotrebovanie a dlhá životnosť
 • Robustné zaznamenanie krútiaceho momentu
 • Dlhodobá stabilita (žiadny Sensordrift)

k portfóliu

Rotary systems and sensors: SpindleSense

SpindleSense

Inovatívny systém kontroly pre ložisko vretena
SpindleSense redukuje výpadky stroja a umožňuje väčšiu vyťaženosť stroja.

Váš benefit:

 • Elektronická ochrana pred trvalým preťažením a pred škodami spôsobenými kolíziami
 • Senzorový krúžok kontroluje premiestnenie vretena ložiska presne na mikrometer
 • Meranie premiestnenia umožňuje v kombinácii so Schaeffler- know-how valivých ložísk hodnotenie prevádzkových podmienok
 • Detekcia kritických prevádzkových stavov v priebehu 2 milisekúnd

Brožúra: Schaeffler SpindleSense pre hlavné vreteno

Rotary systems and sensors: YRTCMA/YRTSMA measuring system bearings

YRTCMA/YRTSMA- ložiská meracieho systému

Ložiská meracieho systému s MHA-meracími hlavicami pre absolútne, induktívne meranie uhlov
Robustný a funkčne bezpečný merací systém pre najvyššiu kvalitu obrobenia, maximálna dostupnosť stroja pri ideálnom formfaktore pre elektricky poháňané osi v obrábacích strojoch

Váš benefit:

 • Excelentná presnosť umiestnenia a vysoká kvalita obrábania
 • Vysoká dostupnosť stroja
 • Najkratšie časy uvedenia do prevádzky
 • Referenčné hľadanie nie je potrebné
 • Úspora priestoru
 • Voľný priestor v strede stroja
 • Funkčne bezpečné meracie systémy pre bezpečnostne relevantné elektricky poháňané osi

k produktovému portfóliu

YRTCM/YRTSM measuring system bearings with SRM electronic measuring system for incremental, magneto-resistive angle measurement

YRTCM/YRTSM- ložiská meracieho systému

Ložiská meracieho systému s SRM- meracia elektronika pre prírastkové, magnetorezistívne meranie uhla
Najvyššia kvalita spracovania, stúpajúca dostupnosť stroja pri ideálnom formfaktore pre elektricky poháňané osi v obrábacích strojoch

Váš benefit:

 • Excelentná presnosť umiestnenia a vysoká kvalita spracovania
 • Vysoká dostupnosť stroja
 • Najkratšie časy uvedenia do prevádzky
 • Úspora priestoru
 • Voľný priestor v strede stroja

K produktovému katalógu medias

Lineárne systémy a senzory

Monorail guidance systems with Schaeffler DuraSense regulate their own lubricant requirements.

DuraSense

Riadenia jednokoľajnicovej dráhy so Schaeffler DuraSense regulujú sami potrebu ich mazacieho prostriedku.

Senzor na vodiacej kladke prenesie údaje na vyhodnocovaciu elektroniku, ktorá stanoví aktuálny stav mazania a v prípade potreby spustí automatické premastenie.

Váš benefit

 • Stále optimálny stav mazania v lineárnom vedení
 • Zvýšenie životnosti linaárneho vedenia a tým aj zariadenia
 • Zvýšená disponibilita zariadenia, lebo je redukované množstvo výpadkov zariadenia
 • Redukcia potreby mazania až do 30 %
 • Redukované náklady na údržbu a dodatočné náklady kvôli plánovanej údržbe

Sú potrebné ďalšie informácie?

Linear actuator

Lineárne ovládače P.ACT

Elektromechanický piestový ovládač

Lineárne ovládače môžu byť použité v rôznych aplikáciách Industrie, vždy podľa potreby ako ovládač sily alebo systém polohovania.

Váš benefit:

 • Menší priestor pre vyššiu axiálnu silu a tým vyššiu hustotu výkonu
 • Určené pre dlhú dobu spínania
 • Nahrádza klasické hydraulické systémy
 • Energeticky účinnejší

Sú potrebné ďalšie informácie?

Driven linear units

Poháňané lineárne jednotky

Kompletné systémy jednej- alebo viacerých osí pre kombináciu s vhodnou technikou použitia

Voliteľné s riadením, ktoré je zosúladené so systémom z jednej kompletnej stavebnice

Váš benefit:

 • Riešenie pripravené k montáži
 • Jednoduchá integrácia systému
 • Od vývoja až po výrobnú technológiu prístup k špecialistom pre produkty Schaeffler
 • Podpora vysokých momentov, aby bol pojazd osi možný, špeciálne pri sérii tandem
 • Veľmi rýchle realizovateľné doby taktu -> Vmax = 10m/s

k produktovému katalógu medias

Poradenstvo & Kontakt

Získate cenné údaje pre vašu aplikáciu a skontaktujte sa s nami.

Prosím, skontaktujte sa s nami

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať