Hľadaný výraz

Profitujte z riešení Industrie 4.0

Elektromotory hlásia váš stav do Cloud

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Holandský priemyselný podnik zameraný na servis SPIT Electrical Mechanics vsádza pri údržbe agregátov svojich zákazníkov na expertízu Schaeffler. Prediktívnou údržbou s Condition Monitoring System SmartCheck prechádza podnik z pravidelných offline meraní na kontinuálne online merania a tým sa znižujú výdavky a náklady.

SPIT a Schaeffler spájajú špecifické know-how domény a expertízu v oblasti cloud-zakladajúcej sa na Condition Monitorings. Tak môžeme čo najlepšie urýchliť vývoj servisných výrobkov.

Napojením na Schaeffler-Cloud je SPIT k dispozícii dlhoročné know-how inžinierov Schaeffler týkajúce sa ložísk a vibrácií vo forme digitálnych služieb. S digitálnou službou „ConditionAnalyzer“ sa môžu napríklad vytvoriť automatizované diagnózy k stavu agregátov. „ConditionAnalyzer“ ponúka rozsiahle analýzy a vydáva hlásenia dekódovaného textu.

Mechanickým výpadkom elektromotorov bude spoľahlivo zabránené vďaka Schaeffler riešeniu. Pre servisné podniky samotné znamená spolupráca so Schaeffler menej ciest k zákazníkovi, včasnejšie plánovanie údržby ako aj stúpajúcu výkonnosť a disponibilitu zariadení.

Prevádzkovatelia zariadení obdržia s „ConditionAnalyzer“ oprávnenia emailom a tieto môžu jednoducho vidieť na ich mobilnom koncovom zariadení.
Prevádzkovatelia zariadení obdržia s „ConditionAnalyzer“ oprávnenia emailom a tieto môžu jednoducho vidieť na ich mobilnom koncovom zariadení.
Mark Ent, konateľ SPIT

SPIT a Schaeffler sú perfektní partneri, ak sa jedná o Cloud-zakladajúcom sa na Condition Monitoring a Schaeffler má vhodné produkty, ktoré umožňujú ďalší vývoj. Dodatočné know- how Schaeffler dodáva pravú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.


Poradenstvo & Kontakt

Skontaktujte sa s nami.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať