Hľadaný výraz

Customer Success Story

Výrazné úspory pomocou údržby kladúcej dôraz na stav s riešeniami Schaeffler

Výhody zákazníka

  • Odhadnuté úspory v miliónových výškach za rok
  • Zabránenie neplánovaným odstávkam spôsobené motorom, ventilátormi alebo čerpadlami
  • Znovu nahliadnuť do archívnych dát
  • Odbremenenie personálu
Odvetvie:
Facility Management
Použitie:
Čerpadlá, motory, ventilátory
Riešenie produktu:
Online Condition Monitoring System
Challenge

Výzva

Hlavnou činnosťou servisných služieb je kontrola a údržba vykurovacích-, vetracích zariadení a klimatizácií, tzv. HVAC- jednotiek, ako aj čerpadiel. Tieto služby budú na mieste zákazníkom prednostne poskytovať Engie Cofely. Pritom sa dohodnú aj záruky za použiteľnosť klimatizácií. Aby sa procesy výkonnejšie dosiahli, docielila sa úspora nákladov aby sa aj zabránilo neplánovaným odstávkam, chcela Engie zmeniť stratégiu údržby z dočasnej na permanentnú. V prvom kroku by sa k tomu mal realizovať pilotný projekt vo vlastnom podniku (Headquarter). Žiadané bolo riadenie a vizualizácia stavu zariadenia cez centrálnu kontrolnú miestnosť v Headquarter. Pozadie je to, že pracovníci pri doterajšom riešení museli absolvovať dlhú cestu, lebo časti budov sú priestorovo od seba dosť vzdialené.

Solution

Riešenie

S podporou Schaeffler sa zmenil podnik z decentrálne organizovanej, dočasnej kontroly na permanentnú Condition Monitoring s centrálnym riadiacim miestom. Schaeffler riešenie technicky kladie dôraz na implementáciu 5 SmartQBs a s tým spojených 27 SmartCheck senzorov. Pri SmartQB sa jedná o predkonfigurovaný systém Plug-and-Play, ktorý pomocou hlásení dekódovaného textu zobrazí na dotykovom paneli možné príčiny chýb ako napr. poškodenia ložísk, nevyváženosť alebo teplotu pri zmene stavu na agregáte. Detailné odporúčania pre činnosti si môžete prečítať. Rozhranie PCI bolo práve tak inštalované, aby sa mohla dodatočne vytvoriť analýza Remote-Control o mobilných prístrojoch ako mobilný telefón alebo tablet.

Special features of the project

Špecifiká projektu

Po úspešnej implementácii pilotného projektu vo vlastnom zariadení, Engie Cofely použilo riešenie už u piatich svojich zákazníkoch v rôznom rozsahu. Pomohlo tu aj to, že Engie Cofely mohol ukázať benefit live na základe vlastného pilotného projektu. Záver: Aj zákazníci poskytovateľa služieb sú s riešením veľmi spokojní. Riešenie Schaeffler nie je použiteľné len na ďalšie agregáty v správe budov, ale je prenosný aj na iné odvetvia.

Customer

Zákazník

Engie Cofely s približne 3.000 pracovníkmi v Belgicku, je jeden z najdôležitejších európskych poskytovateľov servisných služieb pre správu budov. Belgický podnik poskytuje údržbu a servis pre budovy v obch sektoroch - v privátnom, aj verejnom sektore. Engie Cofely patrí k skupine Engie, ktorá je zastúpená s približne 150.000 pracovníkmi celosvetovo v 70 krajinách.

Centrála Engie Cofely
Centrála Engie Cofely
Chladiaci kondenzátor
Chladiaci kondenzátor

Riešenie produktu

SmartCheck from Schaeffler

Schaeffler SmartCheck je kompaktný, inovatívny a modulárny online merací systém pre permanentnú decentrálnu kontrolu strojov a prametrov procesu. Časté oblasti použitia cenovo priaznivého kontrolného systému sú motory, čerpadlá, ventilátory, prevodovky a kompresory.

Stránka produktu Schaeffler SmartCheck

SmartQB from Schaeffler

Schaeffler SmartQB je Plug-and-Play-viackanálový- kompletné riešenie pre kontrolu stavu agregátov.

  • Hlásenia dekódovaného textu na dotykovom paneli zobrazujú príčiny chýb
  • Predkonfigurované pre evidenciu nepravidelností na motoroch, čerpadlách, ventilátoroch atď.
  • Uvedenie do prevádzky len v priebehu päť minút

Stránka produktu Schaeffler SmartQB

Oslovte nás!

Máte otázky k Schaeffler, k našim produktom a servisu?

Váš osobný oblastný obchodný zástupca Vám pomôže.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať