Hľadaný výraz

Customer Success Story

Automatické mazanie veľkého ventilátora u BMW

Výhody zákazníka

  • Zabránenie neplánovaným prestojom ventilárora
  • Redukcia nákladov na údržbu do 6 hodín za mesiac
  • Zvýšenie stupňa čerstvosti tuku v ložiskách
  • Zabránenie zvýšenia teploty
Odvetvie:
Automobilová výroba
Použitie:
Radiálny ventilátor s remeňovým pohonom
Riešenie produktu:
Automatický mazací systém CONCEPT8
Challenge

Výzva

Viachodinový prestoj ložísk pohonu veľkého ventilátora v lakovacej linke vôbec nezodpovedá interným očakávaniam BMW. Príčinou bolo nadmerné mazanie ložísk ventilátora. Jednorazovým manuálnym vysokým prídavkom mazacieho prostriedku prišlo k preťaženiu teploty v premazanom stave z 55 °C na viac ako 80 °C, miestami. Toto viedlo k nadmernému zaťaženiu použitých mazacích prostriedkov a tým k predčasnému výpadku ložísk. Cieľom bolo, optimalizovaným zásobovaním mazacieho prostriedku zlepšiť dostupnosť zariadenia a súčasne redukovať náklady na údržbu. Súčasne by mal v budúcnosti prebehnúť proces mazania bez odstavenia stroja.

Solution

Riešenie

Schaeffler v spolupráci so svojím zmluvným predajcom Altmann odporúčali BMW Group použitie Schaeffler CONCEPT8. S ôsmimi výpustmi a precíznym dávkovaním množstva umožňuje tento automatický mazací prostriedok optimálne zásobovanie mazacím prostriedkom veľkého ventilátora. Rôzne požiadavky na mazanie pri daných mazacích miestach pritom nerobia žiadny problém, lebo mazací prostriedok disponuje štyrmi individuálnymi nastaviteľnými telesami čerpadla.

Special features of the project

Špecifiká projektu

Pri popísanom použití sa jedná o riešenie špecifické pre zákazníka so štandardnými komponentami, ktoré sa môžu použiť všade tam, kde sa používajú vetracie zariadenia. Pre plnenie tukových kartúš sa môžu použiť práve tak Schaeffler-vysokovýkonné tuky z rady Arcanol ako aj tuky špecifické pre zákazníka.

Popísané riešenie je práve tak prenosné na ostatné lakovacie a vetracie zariadenia. Ďalšie oblasti použitia pre Schaeffler CONCEPT8 nájdete pri elektromotoroch, čerpadlách, prevodovkách alebo kompresoroch.

Customer

Zákazník

BMW Group je jeden z celosvetových popredných výrobcov aút v prémiovej triede. Podnik BMW Group v Regensburgu bol daný do prevádzky v roku 1986. Viac ako šesť miliónov vozidiel BMW odvtedy odišlo z pása v Hornom Falcku.

Radiálny ventilátor s remeňovým pohonom v oblasti odpadového vzduchu lakovacej linky
Radiálny ventilátor s remeňovým pohonom v oblasti odpadového vzduchu lakovacej linky
Zásobovanie mazacím prostriedkom na pohone ventilátora
Zásobovanie mazacím prostriedkom na pohone ventilátora
Mazací prostriedok CONCEPT8 zo Schaeffler na úpätí krytu ventilátora
Mazací prostriedok CONCEPT8 zo Schaeffler na úpätí krytu ventilátora

Riešenie produktu

Automatic lubricator CONCEPT8

S automatickými mazacími prostriedkami CONCEPT8 sa dajú presne zásobovať olejom alebo mazacími prostriedkami takmer všetky priemyselné stroje a zariadenia. Kvôli flexibilnej programovateľnosti a možnosti nadstavby rozsiahlych mazacích systémov tu nie sú dané žiadne hranice.

Stránka produktu mazacie prístroje

Oslovte nás!

Máte otázky k Schaeffler, k našim produktom a servisu?

Váš osobný oblastný obchodný zástupca Vám pomôže.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať