Hľadaný výraz

Autonómna údržba šetrí 250.000 Euro

Údržba 4.0 stredobodom distribučného centra Schaeffler

Spoločne s SSI Schäfer, jedným z celosvetovo najvýkonnejších predajcov, realizuje Schaeffler vo svojom najnovšom skladovacom a distribučnom centre inteligentnú údržbu agregátov kritických pre údržbu. Cieľom je zabrániť neplánovaným odstávkam, signifikantne znížiť náklady na údržbu a zvýšiť dostupnosť zariadenia. Pritom sa využijú pre intralogistiku 4.0. okrem iného systémy pre kontrolu stavu hnacích systémov relevantných pre prevádzku ako aj čiastočne automatizované systémy údržby.

Animácia: Údržba 4.0 pre intralogistiku 4.0

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Zdvíhacie a hnacie mechanizmy regálových obsluhovacích prístrojov budú permanentne kontrolované prístrojmi SmartCheck.
Zdvíhacie a hnacie mechanizmy regálových obsluhovacích prístrojov budú permanentne kontrolované prístrojmi SmartCheck.

Zabrániť neplánovaným odstávkam

Condition Monitoring-System SmartCheck Schaeffler slúži k permanentnej kontrole stavu pohonov relevantných pre prevádzku v skladových systémoch, ako napr. regálové obsluhovacie prístroje, zdvíhacie stanice alebo špirálové transportéry. Na základe integrovanej diagnózy kmitania môžu byť začínajúce poškodenia stroja včas rozpoznané a spoľahlivo identifikovateľné.

Autonómne čiastočné systémy zospovedajú v novom skladovom a distribučnom systéme Schaeffler za spoľahlivý tok materiálu.
Autonómne čiastočné systémy zospovedajú v novom skladovom a distribučnom systéme Schaeffler za spoľahlivý tok materiálu.

Redukovať náklady na údržbu – zvýšiť disponibilitu

Na reťazových- a valčekových dopravníkoch preberajú centrálne riadené mazacie systémy Concept8 so špeciálne vyvinutými mazacími pastorkami kontinuálne a úplne presné premazanie počas bežiacej prevádzky. Nadmernému premazaniu a s tým vyvolaným časovým výpadkom sa dá týmto spôsobom spoľahlivo zabrániť ako aj znečisteniu zariadenia prebytočným mazivom.

Digitálne servisy poskytujú doporučené úkony

V budúcnosti bude Schaeffler používať digitálny Cloud-Services „LifetimeAnalyzer“ pre výpočet zostávajúceho úžitkového času ložísk v pohonoch a „ConditionAnalyzer“ k prehĺbenej analýze stavu a prediktívnej údržbe 4.0. Údržbár obdrží automaticky konkrétne doporučené úkony a môže tak jednoducho a rýchlo zaviesť správne opatrenia, aby zabezpečil funkciu svojho zariadenia.

Manuálne náklady na údržbu sú zanedbateľné

Integráciou údajov stavu a ďalších centrálnych parametrov prevádzky vo vizualizácii v riadiacej miestnosti môžu byť definované a cielene riadené kritické KPIs.

Egon Grief, vedúci údržby EDZ- centra Schaeffler
Egon Grief, vedúci údržby EDZ- centra Schaeffler

Údržba 4.0 pre intralogistiku znamená viac kontroly stavu, viac samohlásiacich systémov, viac automatizovanej údržby a tomu zodpovedajúcich menej prestojov a efektívne nasadenie pracovníkov údržby.


Poradenstvo & Kontakt

Chcete aj vy realizovať inteligentnú údržbu so Schaeffler? Kontaktujte nás.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať