Hľadaný výraz

Spoľahlivá kontrola stavu vratných valcov priebežnej pece

Výhody zákazníka

  • Potenciál úspory: až do 179.000 eur
  • Zabránenie neplánovaným odstávkam stroja
  • Žiadne výpadky produkcie s vysokými nákladmi
Odvetvie:
Oceľ a neželezné kovy
Použitie:
Vratné valce priebežnej pece
Riešenie produktu:
Online Condition Monitoring System
El reto

Výzva

7 vratných valcov priebežnej pece LM1 je zodpovedných za transport a napnutie oceľového pása. Príčiny výpadku valcov môžu byť nevyváženosť, neprípustná vôľa alebo trhlina lícovaného pera. Poškodené ložisko alebo puzdro môžu viesť k okamžitému odstaveniu priebežného zariadenia a môžu mať za následok signifikantný výpadok produkcie. Oddelenie údržby ArcelorMittal hľadalo vhodné riešenie, aby prestavilo prevádzku z korektívnej údržby na prediktívnu kontrolu stavu.

Solution

Riešenie

Schaeffler vyvinul inovatívny koncept servisu pre Condition Monitoring všetkých kritických komponentov priebežnej pece. Riešenie zahŕňa 14 SmartCheck-systémov k permanentnej kontrole kmitania valcov. SmartConrtroller funguje ako obojsmerná brána medzi riadením zákazníka a senzormi SmartCheck. Použitím elektriny cez ethernet (PoE), ktoré taktiež zabezpečuje zásobovanie systému prúdom ako aj komunikáciu s kontrolnou stanicou od ArcelorMittal, by mohli byť náklady kabeláže minimalizované.

Special features of the project

Špecifiká projektu

Použitím systému Condition Monitoring získa zákazník včas informácie o možných výpadkoch a môže tak včas vykonať vhodné opatrenia údržby. Toto riešenie je mimochodom prenosné aj na iné stroje v podniku.

Customer

Zákazník

Závod AcelorMittal v Mouzone (Ardennen) patrí k obchodnej oblasti skupiny „ploché výrobky“. Odtiaľto budú zásobované nielen všetci výrobcovia automobilov, ale aj podniky stavebného priemyslu a domácnosti. Cievky pripravené zo strany skupiny budú v Mouzone vybavené alumíniovým povlakom. Pre výrobu finálnych produktov sa v podniku využívajú dve povlakovacie zariadenia.

Vratné valce priebežnej pece
Vratné valce priebežnej pece
Vizualizácia poplachového systému: 1 = hodnota OK / 2 = poplach
Vizualizácia poplachového systému: 1 = hodnota OK / 2 = poplach
Skriňový rozvádzač s SmartController
Skriňový rozvádzač s SmartController

Riešenie produktu

SmartCheck from Schaeffler

Schaeffler SmartCheck je kompaktný, inovatívny a modulárny online merací systém k permanentnej decentrálnej kontrole stroja a parametrov procesu. Časté oblasti použitia cenovo priaznivého kontrolného systému sú motory, čerpadlá, ventilátory a kompresory.

Stránka produktu Schaeffler SmartCheck

Oslovte nás!

Máte otázky k Schaeffler, k našim produktom a servisu?

Váš osobný oblastný obchodný zástupca Vám pomôže.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať