Hľadaný výraz

Výhody zákazníka

Dobre namazané funguje lepšie

Customer benefits

  • Lepšia disponibilita zariadenia úzkoprofilového agregátu „širokopásová brúska“
  • Zabránenie odstávok vo výrobe
  • Menej nákladov na údržbu
  • Lepšia ochrana pred úrazmi v piliarskom závode
Odvetvie:
Drevospracujúci priemysel
Použitie:
Širokopásová brúska
Riešenie problému:
automatický mazací systém
Výzva

Výzva

Dostupnosť širokopásovej brúsky je rozhodujúca pre dokončenie drevených dosiek. Opakovane ale prišlo k predčasným výpadkom ložiska na ložiskových čapoch napínacích a kontaktných valcov na základe zlyhania mazacieho prostriedku. Dôležité aspekty pritom boli požiadavky údržby na brúsku. Tieto mohli byť premazané z bezpečnostných dôvodov len počas odstávky. Pri opätovnom nábehu stroja bolo spôsobené termické preťaženie tuku v dôsledku nedostatočného rozdelenia tuku. Mazací prostriedok s Bentonit-zahusťovačom spôsobil týmto prehriatim veľmi rýchle stvrdnutia, ktoré viedli priamo k predčasným výpadkom ložiska.

Solution

Riešenie

Schaeffler odporúčal prestavenie z manuálneho mazania na automatické a výmenu mazacieho prostriedku. Odvtedy je počas bežiacej prevádzky premazaný s automatickým mazacím systémom CONCEPT8 zo Schaeffler – plnený s mazacím prostriedkom Arcanol MULTITOP. Arcanol MULTITOP sa hodí oveľa lepšie na základe jeho čiastočne syntetického základného oleja, Lithium-zahusťovača a špecifických EP-prísad pre použitie v rýchlo bežiacich kyvadlových valčekových ložiskách ako tuk, ktorý sa používal predtým. Mazacím systémom CONCEPT8 budú kyvadlové valčekové ložiská v krátkych mazacích intervaloch zásobované optimálnym množstvom mazacieho prostriedku. Týmto je zabezpečené, že mazací prostriedok bude pravidelne obnovovaný. Zabráni sa zbytočným nárastom teplôt, ktoré môžu poškodiť mazací tuk a tým aj ložisko.

Special features of the project

Špecifiká projektu

Tuky so zahusťovačom Bentonit vykazujú medznú teplotu ca. 70 °C . V tomto prípade predpisuje inštrukcia údržby výrobcu stroja, premazať ložisko po 1 200 prevádzkových hodinách 40 gramami tuku pri stojacom stroji. Toto zodpovedá polovici počiatočného množstva tuku. Ak bude tento postup pravidelne vykonávaný, príde k nadmernému premazaniu ložiska. Z toho vyplývajúce termické preťaženie tuku Bentonit vedie k výpadku tuku a tým priamo k výpadku ložiska.

Customer

Zákazník

Zákazník prevádzkuje veľmi veľký piliarsky závod na listnaté dreviny, v ktorom budú drevené kmene buku rezané na dosky.

Vonkajší pohľad piliarskeho závodu na listnaté drevo
Vonkajší pohľad piliarskeho závodu na listnaté drevo
Nadmerne premazané ložisko
Nadmerne premazané ložisko
automatický mazací prostriedok CONCEPT8
automatický mazací prostriedok CONCEPT8

Riešenie produktu

CONCEPT8 from Schaeffler

Automatickým mazacím prostriedkom CONCEPT8 sa presne zásobujú olejom alebo mazacím tukom takmer všetky priemyselné stroje a zariadenia. Flexibilnou programovateľnosťou a možnosťou nadstavby rozsiahleho mazacieho systému tu nie sú dané žiadne hranice.

Stránka produktu mazacie prostriedky

Stránka produktu mazacie prostriedky

Najvyššiu kvalitu mazacieho prostriedku 100% kontroly Vám garantuje Schaeffler. Na Arcanol-tuky Schaeffler prebiehajú nákladné skúšky spôsobilosti. 50 000 skúšobných hodín vo vlastných skúšobňách boli v roku 2015. Profitujte z týchto vedomostí expertov a zo štandardu kvality.

Stránka produktu mazacie prostriedky

Oslovte nás!

Máte otázky k Schaeffler, k našim produktom a servisu?

Váš osobný oblastný obchodný zástupca Vám pomôže.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať