Hľadaný výraz

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Digitálny servis pre kontrolu ložiska v e - motoroch, čerpadlách, ventilátoroch a v celých hnacích mechanizmoch

Váš zisk:

  • Zabránenie neplánovaným odstávkam
  • Redukcia nákladov na údržbu
  • Transparentnosť o stave hnacieho mechanizmu
  • Jednoduché spravovanie dát

Kontakt

Prídavné agregáty ako motory, ventilátory a čerpadlá udržujú výrobné zariadenia v prevádzke. Neplánovaný výpadok týchto agregátov môže rýchlo odstaviť celú výrobnú linku. Pritom vznikajú vysoké náklady a dodacie termíny sú v ohrození. Kontrola agregátov môže zabrániť neplánovaným výpadkom. Zatiaľ čo manuálna kontrola je nákladná a drahá, s ConditionAnalyzer sa môže automatizovane kontrolovať veľké množstvo agregátov. Pritom s ConditionAnalyzer je možné jednoducho a rýchlo digitálne siahnuť na Schaeffler Experten-Knowhow.

Pomocou výsledkov z ConditionAnalyzer zabránite neplánovaným odstávkam a maximalizujete použiteľnosť vašich zariadení.

Presvedčivé dôkazy pre ConditionAnalyzer

Viac transparentnosti

ConditionAnalyzer analyzuje vaše vibračné dáta automaticky a robí stav vašej aplikácie transparentný.

Viac dostupnosti

With the help of the results from the ConditionAnalyzer, you will avoid unplanned downtime and maximize the availability of your assets.

Viac jednoduchosti

ConditionAnalyzer je dostupný pomocou štandardizovaného rozhrania. ConditionAnalyzer treba jednoducho integrovať do vášho systému Condition Monitoring a hneď používať.

Viac automatizácie

ConditionAnalyzer je ako efektívny a stupňovateľný algoritmus schopný spracovať silno rastúce množstvo dát Industrie 4.0.

Príklad z praxe:

Holandský podnik SPIT Electrical Mechanics zabezpečujúci servis priemyslových zariadení sa spolieha pri údržbe agregátov svojich zákazníkov na expertízu zo Schaeffleru. Prediktívnou údržbou s Condition Monitoring System SmartCheck prechádza podnik z pravidelných offline meraní na kontinuálne merania a znižuje tým výdavky a náklady.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

S ConditionAnalyzer kombinuje Schaeffler odborné znalosti svojich inžinierov týkajúce sa dizajnu a výroby ložísk s jeho dlhoročnými skúsenosťami v interpretácii vibračných dát a údržby jeho vlastného podniku v praktickom nástroji.

Pomocou tejto Schaeffler-expertízy môže ConditionAnalyzer spoľahlivo identifikovať stav ložiska.

Pomocou tejto Schaeffler-expertízy môže ConditionAnalyzer spoľahlivo identifikovať stav ložiska.

K tomu nie je potrebná žiadna konfigurácia, hraničné hodnoty alebo prahové alarmy. ConditionAnalyzer dodáva precízne výsledky od prvej sekundy.

ConditionAnalyzer k tomu využíva vibračné dáta senzorov. Tieto budú automaticky analyzované a spracované.

Znaky

Schaeffler Service nedodáva žiadne komplexné údaje, ale jednoduché odporúčanie pre činnosť - pozostávajúce z troch znakov:

  1. Vyhlásenie o existencii a druhu škody: Škody na valivom telese, vnútorný alebo vonkajší krúžok ?
  2. Vyhlásenie o stave poškodenia: začínajúci, pokročilý alebo kritický?
  3. Vyhlásenie o prognóze spoľahlivosti

Okrem toho vypočíta ConditionAnalyzer ešte niekoľko bežných charakteristických hodnôt ako napr. nevyváženosť a chyby nastavenia.

The Schaeffler Service does not provide complex data, but rather a simple recommendation for action - consisting of three features.

Z týchto informácií sa dá rýchlo odvodiť, či sa ložisko môže ďalej prevádzkovať alebo či sa pri poškodení môže vykonať výmena ložiska pri ďalšom intervale údržby alebo sa musí vykonať hneď.

Ak nie je isté, či ložisko musí byť vymenené, môže sa priamo nadviazať kontakt so Schaeffler-expertami a požadovať detailnú analýzu. Expert si podrobne pozrie všetky údaje a dá odporúčanie.

ConditionAnalyzer sa stará o úplnú transparentnosť pri vedľajších agregátoch. To znižuje výdavky a náklady na údržbu. A to najdôležitejšie: Dá sa zabrániť neplánovaným odstávkam.

Digitálny servis môže byť jednoducho integrovaný do existujúcej IoT-platformy alebo existujúci systém Condition Monitoring môže byť integrovaný pomocou rozhrania REST API.

Der Digitale Service kann einfach in eine bestehende IoT-Plattform über eine REST API Schnittstelle integriert werden.

ConditionAnalyzer pracuje so všetkými existujúcimi senzormi a najlepšie s:

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať