Hľadaný výraz

Digitálny servis

Vďaka analytike sa cez užitočné prepojenie produktových a procesových údajov získavajú užitočné informácie. Tieto sa môžu použiť na zvýšenie hospodárnosti priemyselných postupov a pre inovatívny servis, ktorý je založený na údajoch.

Analýza údajov a simulácia: Bid Data zvyšuje produktivitu

Digitálny servis spoločnosti Schaeffler je jednoducho prístupný a zvyšuje disponibilitu strojov. Kedysi prevádzkovatelia zariadení a údržbári získavali informácie z viacerých jednotlivých systémov a tieto nákladne vyhodnocovali, dnes spoločnosť Schaeffler ponúka platformu, ktorá tieto údaje pospája vyhodnotí a objasní. Na základe analýze údajov tak môžu byť učinené výpovede o budúcom vývoji zariadení a včas zavedené potrebné opatrenia.

Online monitorovanie

Experti spoločnosti Schaeffler sledujú stavy tisícich strojov a zariadení. Big-Data štruktúry sa prenášajú na operačné centrá a tam sa v spracovávajú v platforme "Schaeffler-Cloud". Analýza, prognóza a optimalizácia prebieha prostredníctvom nových algoritmov a kognitívnych metód. Zobrazia sa nápadnosti a potreby konať, na základe toho sa zavedú príslušné opatrenia.

Diaľkové monitorovanie strojov a zariadení
Diaľkové monitorovanie strojov a zariadení

Aplikácia Schaeffler Service

Rôzne aplikácie spoločnosti Schaeffler ako FAG SmartCheck, FAG SmartVisual a PrecisionDesk podporujú digitálne prepojenie produktov a servisu. Pomáhajú uchovávať údaje, ako aj zobrazovať a vyhodnocovať stavy strojov. Prehľad o všetkých aplikáciách spoločnosti Schaeffler nájdete na webovej stránke nášho koncernu.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať