Hľadaný výraz

Automatický dávkovač mazacej látky CONCEPT8

Valivé ložiská sú dávkovačmi mazacej látky alebo mazacími systémami automaticky zásobované správnym množstvom mazacej látky, čím sa predchádza najčastejšej príčine výpadku valivých ložísk – nedostatočnému alebo nesprávnemu mazaniu. Asi 90 % ložísk je mazaných tukom. Premazávaním správnym množstvom tuku v správnych intervaloch sa výrazne predlžuje životnosť valivých ložísk.

Ku katalógu produktov

Kontakt

Automatický dávkovač mazacej látky CONCEPT1

CONCEPT1

Automatický dávkovač mazacej látky CONCEPT1

CONCEPT1 je ekonomicky výhodný základný produkt na automatické premazávanie. Ľahko sa s ním manipuluje, je robustný, má Ex certifikát a spĺňa triedu ochrany IP68. Vďaka tomu je vhodný pre použitie v mnohých oblastiach a je dostupný už naplnený vysokovýkonným tukom ARCANOL spoločnosti Schaeffler alebo ako prázdny prístroj na viacnásobné opätovné naplnenie vlastným mazacím tukom alebo olejom. Znižuje sa tým odpad, chráni životné prostredie a šetria náklady na údržbu.

CONCEPT2 automatic lubricator

CONCEPT2

CONCEPT2 automatic lubricator

This lubricator is suitable for minimum-quantity lubrication with grease or oil. It has two lubricant supply line outlets that can be controlled separately. The outlets are fed by piston pumps that carry out one dispensing operation per actuation. This dispensing operation can be triggered by internal impulses (via the integrated timer) or external impulses (via the SPS).

The lubricant cartridges (LC units) are available with a capacity of 250 cm3. An integrated multi-functional interface provides a 24 V DC power supply and I/O communication with external control systems. A battery-powered version of the lubricator (without the multi-functional interface) is also available as an alternative.

CONCEPT4 automatic lubricator

CONCEPT4

CONCEPT4 automatic lubricator
This lubricator is suitable for minimum-quantity lubrication with grease. It has four lubricant supply line outlets that can be controlled in separate pairs. The outlets are fed by piston pumps that carry out one dispensing operation per actuation. This dispensing operation can only be triggered by external impulses (via the SPS). The lubricant cartridges (LC units) are available with a capacity of 400 cm3. An integrated multi-functional interface provides a 24 V DC power supply and I/O communication with external control systems. The customer-specific version of the CONCEPT4 offers immense potential for OEM customers. When a minimum batch size is defined for every delivery, significant cost savings (TCO) can be achieved (e.g. with regard to the number/design of the outlets and the cartridge sizes. Firmware, device with grease cartridge inserted, fully de-aerated (plug&play), complete packages with lubricant supply lines cut to length/pre-filled, customer-specific branding, and much more).

CONCEPT8 automatic relubricating system

CONCEPT8

CONCEPT8 automatic lubricator
This lubricator is suitable for minimum-quantity lubrication with grease or oil. It has a maximum of eight lubricant supply line outlets that can be controlled in separate pairs. The outlets are fed by piston pumps that carry out one dispensing operation per actuation. This dispensing operation can be triggered by internal impulses (via the integrated timer) or external impulses (via the SPS). The lubricant cartridges (LC units) are available with a capacity of 800 cm3. An integrated multi-functional interface provides a 24 V DC power supply and I/O communication with higher-level control systems.

CONCEPT refill cartridges for every grease

CONCEPT refill cartridges for every grease

All cartridges for the CONCEPT lubricators are also available as refillable empty cartridges. This means that the CONCEPT devices can also be operated using third-party greases that are not part of the Arcanol range. Using these cartridges – which can be refilled up to three times – eases the burden on both the environment and your wallet.

They can easily be refilled using a standard grease gun and corresponding adapter. After filling, the cartridge is ready to use and can be fitted to the CONCEPT device.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať