Hľadaný výraz

Indukčné zariadenia so strednofrekvenčnou technikou

Indukčné zariadenia so strednofrekvenčnou technikou

HEAT GENERATOR

Váš benefit:

 • úspora nákladov vďaka vysokej energetickej efektivite,
 • zvýšená produktivita vďaka kratším zahrievacím časom,
 • mnohostranné možnosti použitia pri montáži a demontáži,
 • spoľahlivosť procesu vďaka bezpečnému ohrievaniu.

Ďalšie publikácie

Kontakt

Indukčné zariadenia so strednofrekvenčnou technikou nie sú na rozdiel od indukčných ohrievacích zariadení vhodné len na tepelnú montáž, ale aj na demontáž. Okrem toho ich je možné použiť na ohrievanie veľmi veľkých a ťažkých komponentov.

Dostatočné roztiahnutie ložísk sa vo väčšine prípadov dosahuje pri teplote +80 °C až +100 °C. Pri procese zahrievania sa musí rešpektovať maximálna teplota zahriatia. Teplota nesmie pri valivých ložiskách zvyčajne prekročiť +120 °C, aby sa nezmenila štruktúra a tvrdosť ložiska. Pri všetkých prístrojoch na ohrievanie sa dá teplota plynule regulovať.

Tieto zariadenia sa dajú z dôvodu vysokej flexibility a kompaktnej konštrukcie použiť aj mobilne. Dajú sa preto použiť napr. na staveniskách veterných elektrární alebo pri ostatných veľkých komponentoch, ktoré sa dajú ťažko transportovať.

Zariadenia sa skladajú z generátora a induktora, ktorý sa umiestni na obrobok. V závislosti od požiadaviek sa použije pevný alebo flexibilný induktor. Flexibilné induktory je možné v závislosti od použitia umiestniť v otvore alebo na vonkajšom priemere obrobka. Flexibilné induktory sú vhodné na zahrievanie vnútorných krúžkov ložísk alebo veľkých komponentov, ako napr. nosný rám vo veterných elektrárňach. Dĺžka induktora sa stanovuje podľa rozmerov obrobka.

Pevné induktory sú obzvlášť vhodné pre sériovú výrobu. Skôr než flexibilita sú v popredí oveľa viac krátke časy pretypovania a vysoká spoľahlivosť procesu.

Výhody zahrievacieho zariadenia so strednofrekvenčnou technikou sú:
 • vhodné pre montáž,
 • vhodné pre demontáž,
 • pracovná frekvencia od 10 kHz do 25 kHz,
 • účinnosť generátora je viac ako 90 %,
 • nižšia spotreba energie,
 • krátke časy zahrievania,
 • riadenie času i teploty, ako aj ďalšie režimy prevádzky,
 • automatické odmagnetizovanie,
 • možnosť použiť flexibilné i pevné induktory,
 • induktory sa dajú na súčiastke použiť zvnútra i zvonka,
 • nižší výkon sieťového pripojenia oproti ohrievacím zariadeniam so sieťovou frekvenciou,
 • takmer bezhlučné,
 • vzduchom chladený systém.

Komplexné dôvody pre HEAT GENERATOR

Vyššia efektivita

Pomocou HEAT GENERATORA sa podstatne znižujú náklady na energie. S účinnosťou > 90 % pracuje HEAT GENERATOR výrazne efektívnejšie ako bežné ohrievacie zariadenia.

Vyššia produktivita

Pomocou HEAT GENERATORA sa diely zahrievajú rýchlejšie ako s prístrojmi sieťovej frekvencie, zvyšuje sa tak produktivita.

Vyššia flexibilita

HEAT GENERATOR je výrazne kompaktnejší a takmer o 40 % ľahší ako predchádzajúca generácia. Vďaka tomu je zariadenie mobilné a dá sa použiť aj v ťažko dostupných oblastiach. V závislosti od použitia sa dá montáž a tiež demontáž vykonávať s použitím flexibilných alebo pevných induktorov.

Vyššia spoľahlivosť

Riadenie teploty umožňuje pohodlnú a bezpečnú manipuláciu a bráni prehriatiu obrobka.

Vlastnosti

 • Pre veľké a ťažké obrobky,
 • digitálne riadenie,
 • riadenie cez dotykový panel,
 • skladajú sa z generátora a induktora, ktorý môže byť flexibilný alebo pevný:
  • pevné induktory:
   • sú vyrobené špecificky pre dané použitie,
   • dajú sa ľahko a rýchlo umiestniť na obrobku,
   • sú vhodné najmä pre sériovú demontáž ložiskových krúžkov, labyrintových krúžkov a ložísk dvojkolesia;
  • flexibilné induktory:
   • podobajú sa káblu, ktorý je možné voliteľne umiestniť k otvoru alebo vonku na obrobku,
   • podľa použitia sú dlhé až 40 m,
   • ponúkajú jedinečnú schopnosť prispôsobenia sa rôznym obrobkom a hodia sa pre obzvlášť veľké ložiská, ozubené kolesá, puzdrá atď.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať