Hľadaný výraz

Schaeffler produkty údržby: Meranie a kontrola

Pomocou škárových mierok a meradiel je možné kontrolovať výrobu uloženia ložísk a montáž ložísk.

Schaeffler produkty údržby: Meranie a kontrola, Škárové mierky

Škárové mierky

Škárové mierky FEELER GAUGE slúžia na zistenie radiálnej vôle ložiska, predovšetkým pri montáži na kužeľových uloženiach hriadeľa a na upínacích/sťahovacích puzdrách.

Schaeffler produkty údržby: Meranie a kontrola, Prístroje na meranie kužeľa

Prístroje na meranie kužeľa

Pomocou týchto meradiel sa vo výrobe kontroluje kužeľové uloženie ložiska. To je potrebné k tomu, aby sa zhodovali lícovacie plochy ložiska s uložením ložiska. Existujú meradlá pre rôzne uhly kužeľa.

Schaeffler produkty údržby: Meranie a kontrola, Oblúkové meradlá

Oblúkové meradlá

Pomocou oblúkových meradiel SNAP GAUGE je možné kontrolovať priemer cylindrických obrobkov priamo na obrábacom stroji. Oblúkové meradlo slúži aj na nastavenie meradla na meranie obalovej kružnice MGI21.

Oblúkové meradlo pracuje ako porovnávacie meradlo. Nastavuje sa pomocou kalibračných krúžkov. Následne je možné zistiť odchýlku od nastaveného rozmeru.

Schaeffler produkty údržby: Meranie a kontrola, Meradlá na meranie obalovej kružnice

Meradlá na meranie obalovej kružnice

Pomocou prístrojov na meranie obalovej kružnice je možné nastaviť radiálnu vôľu alebo predpnutie valčekových ložísk.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať