Hľadaný výraz

Rozmanitý, modulový, s možnosťou jednoduchého prepojenia

Viackanálový systém Condition Monitoring ProLink CMS sleduje stav strojov a zariadení meraním vibrácií.

ProLink CMS ponúka:

 • Šablóny pre sledovanie valivých ložísk, motorov, prevodoviek, ventilátorov a čerpadiel zjednodušujú ďalšiu konfiguráciu. Stačia informácie o geometrii stroja (napr. zabudovaný typ ložiska alebo počet lopatiek ventilátora).
 • Modus učenia umožňuje individuálnu úpravu prahových hodnôt alarmu pre optimalizáciu sledovania.
 • Voliteľne môžu zákazníci cez integrované cloudové rozhranie použiť ConditionAnalyzer.

Optimálny pre sledovanie zariadení komplexných agregátov:

Papierenský priemysel
Výroba a spracovanie kovov
Cementárenský priemysel

Vaše výhody na prvý pohľad

Jednoduchá & univerzálna integrácia

ProLink CMS ponúka mnohostranné možnosti jednoduchej integrácie do vašej infraštruktúry za účelom distribúcie nameraných údajov a vďaka svojej modulovej konštrukcii s možnosťou odstupňovania je flexibilný.

Vyššia transparentnosť

Poskytnutím všetkých informácií o stave zariadenia pre vašu vizualizáciu ProLink CMS zaisťuje vysokú transparentnosť.

Optimalizácia disponibility strojov

Vďaka vysokej kvalite signálu ProLink CMS umožňuje prediktívnu údržbu a optimálnu disponibilitu strojov.

Jednoduché použitie

ProLink CMS zjednodušuje používanie digitálnych služieb a riešení Priemyslu 4.0 vďaka Gateway funkciám s prípravou signálu kompatibilných s cloudom.

Znaky

 • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka automatickej konfigurácii sledovania pre štandardné agregáty, ako sú motory, ventilátory alebo čerpadlá.
 • Konfigurácia, zobrazenie trendu a prvé analýzy sa uskutočňujú priamo na prístroji pomocou integrovaného webového servera a štandardného webového prehliadača.
 • Rozmanité možnosti integrácie do vašej infraštruktúry pomocou digitálnych rozhraní (napr. OPC/UA) a použitím modulárneho fieldbusového modulu. To umožňuje maximálnu transparentnosť poskytnutím všetkých nameraných informácií o stave stroja, napr. pre zákazníkovu vlastnú vizualizáciu zariadenia, systém plánovania údržby alebo zaistenie kvality.

Moduly & funkcie

 • SmartWeb
  • Konfiguračný asistent
  • Automatický režim učenia
 • • Vibračný modul so záznamom počtu otáčok:
  • Najvyššia kvalita signálu (24 bit)
  • Kvalitné spracovanie signálu
 • Doplnkové moduly: ProLink sa dá individuálne rozšíriť o ďalšie meracie moduly pre rôzne aplikácie (plánuje sa).
 • Napojenie fieldbusu: plánuje sa: Profinet a C-Link IE Field
 • Cloudová komunikácia: ethernet, OPC/UA, MQTT, webové služby
Modular design

Schaeffler ponúka štandardizovanú hardvérovú a softvérovú infraštruktúru od komponentov vybavených senzormi až po digitálne služby. Súčasťou toho je ProLink CMS. Umožňuje tak ideálnu kombináciu s automatickým diagnostickým systémom vibrácií – ConditionAnalyzer.

ProLink CMS and the ConditionAnalyzer digital service can prevent unplanned downtimes in productioncritical equipment such as vibrating screens.

Senzory Schaeffler zaznamenávajú vibrácie na stroji, zatiaľ čo ProLink CMS skúma celkový stav vibrácií, ako aj špecifické vibrácie daného komponentu, napr. ložiska, ozubení atď.

 • Všetky parametre a poplachové stavy je možné prostredníctvom OPC UA prenášať do riadiaceho centra, resp. do systému riadenia stroja.
 • Paralelne je možné poplachový stav taktiež cez OPC UA prenášať do systému plánovania údržby. Odtiaľ je potom možné iniciovať príslušné opatrenia údržby.
 • Vďaka tomu je možné spoľahlivo zabrániť vysokým nákladom spôsobeným odstávkou.

Servisné centrum

V našom servisnom centre vám poskytneme všetky dôležité informácie a odpovede na vaše otázky ohľadom systému ProLink CMS. Naše servisné informácie zahŕňajú najdôležitejšie príklady použitia systému ProLink, informačný materiál, ako aj návody pre jednoduchú inštaláciu a obsluhu.

Všeobecné informácie

Iné dokumenty na stiahnutie

ProLink demosystémy

Školenia

 • ProLink / SmartCheck – Introductory Product Training
 • ProLink / SmartCheck – Advanced Product Training
 • Machine Diagnosis with DetectorIII / SmartCheck / ProLink

Courses & Appointments Overview

Poradenstvo & kontakt

Kontaktujte nás a profitujte aj vy z našich riešení Priemyslu 4.0!.

Kontakt

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať