Hľadaný výraz

Schaeffler produkty údržby: Vyrovnávacie zariadenia

Tieto produkty vám pomôžu vyrovnať hriadele a remenice a skontrolovať napätie remeňov.

Kontakt

Schaeffler produkty údržby: Zariadenie na vyrovnanie remeníc

Zariadenie na vyrovnanie remeníc

Schaeffler LASER-SMARTY2 je líniový laser na vyrovnávanie remeníc a reťazových kolies s priemerom väčším ako 60 mm. Vyrovnávanie remeníc a reťazových kolies znižuje opotrebenie a straty energie na ťažných prevodovkách, ich ložiskách a tesneniach. Vzniká menej tepla, doba chodu a spoľahlivosť stúpa.

Kontakt

Schaeffler produkty údržby: Zariadenie na vyrovnanie remeníc

Zariadenie na vyrovnanie remeníc

Robustný a dobre ovládateľný Schaeffler LASER-TRUMMY2 je opticko-elektronický ručný prístroj na meranie napätia remeňa (sila vedenia). Správne napnutie remeňa je podstatným predpokladom pre maximálnu životnosť remeňového pohonu. Ďalej sa znižuje opotrebenie hnacích komponentov, klesajú náklady na energiu a stúpa hospodárnosť.

Kontakt

Schaeffler produkty údržby: Zariadenie na vyrovnanie hriadeľov

Zariadenie na vyrovnanie hriadeľov

Schaeffler LASER-EQUILIGN2 je vyrovnávací systém pre prepojené a neprepojené hriadele u motorov, čerpadiel, ventilátorov a prevodoviek s valivými ložiskami.

Kontakt

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať