Hľadaný výraz

Ostatný servis údržby

Spoločnosť Schaeffler ponúka vysokokvalitné služby v oblastiach vyváženia a vyrovnania, mazania a technického poradenstva.

Schaeffler servis údržby

Spektrum ponúk v rámci servisu údržby je veľké. Vychádzajúc z požiadaviek zákazníkov experti spoločnosti Schaeffler vypracovali podľa potrieb koncept a pomáhajú pri jeho realizácii.

Vyváženie a vyrovnanie

Ak bol diagnostikovaný nejaký problém zariadenia, mal by byť čo najrýchlejšie odstránený. Dva najčastejšie problémy, nevyváženie na čerpadlách a ventilátoroch, ako aj chybne vzájomne vyrovnané komponenty strojov, môžu byť expertmi spoločnosti Schaeffler priamo skorigované.

Vyváženie

Nevyváženie patrí k najčastejším chybám, ktoré vedú k neplánovaným výpadkom rotačných strojných elementov. Správne vyváženie výrazne zvyšuje životnosť rotačných častí stroja. Zároveň sa zvyšuje produktivita a disponibilita zariadenia. Experti spoločnosti Schaeffler zredukujú nevyváženia, ktoré vznikli napríklad znečistením, opotrebením a opravami, na štandardný rozmer.

Rozpoznajú a odstránia príčiny na strojoch s otáčkami od 40 min–1 do 10 000 min–1. Typické príklady pre takéto stroje sú čerpadlá, ventilátory, kompresory, turbíny a motory. Spoločnosť Schaeffler okrem podrobnej analýzy príčin porúch poskytuje aj odstránenie nevyváženosti.

Vyrovnanie

Veľa zariadení sa skladá z viacerých komponentov, napríklad elektromotor a čerpadlo. Po inštalácii, oprave alebo údržbe musia byť komponenty takýchto zariadení vzájomne vyrovnané. Ak sa toto nevykoná alebo bude vyrovnanie chybné, následkom budú vysoké záťaže na ložiská, ako aj zvýšená spotreba energie a opotrebenie.

Okrem laserových vyrovnávacích systémov spoločnosť Schaeffler ponúka vyrovnanie strojov ako službu. V prípade potreby príde servisný technik spoločnosti Schaeffler s laserovým vyrovnávacím systémom k vám a komponenty zariadenia podľa pokynov výrobcu vyrovná. Následne sa práca zdokumentuje.

Schaeffler servis údržby: Vyváženie a vyrovnanie
Schaeffler servis údržby: Mazanie

Mazanie

Vo viac než polovici všetkých prípadoch neplánovaných prestojov je príčinou nedostatočné mazanie. Pomocou vhodných tukov pre najrôznejšie prevádzkové a okolité podmienky, ako aj stanovením a dodržiavaním intervalov a mazacích množstiev, môže byť životnosť rotačných elementov stroja výrazne predĺžená.

Služby týkajúce sa mazanie zahŕňajú:
  • výber mazacích látok a mazacích systémov
  • vypracovanie plánov mazania a údržby
  • manažment mazacích miest
  • poradenstvo týkajúce sa mazacích látok
  • analýzy a skúšky mazacích látok.
servis mazania spoločnosti Schaeffler pomáha:
  • predchádzať výpadkom rotačných súčiastok
  • zvyšovať produktivitu
  • znižovať náklady na mazanie.

K dispozícii je bohatý výber vysokokvalitných Arcanol ložiskových tukov. Tieto tuky boli preskúšané a zvolené špeciálne pre použitie vo valivých ložiskách.

Technické poradenstvo

Firmy, ktoré chcú prejsť na koncept údržby vzťahujúcej sa na stav, spoločnosť Schaeffler podporí pri školeniach, pomôže pri úvodnej fáze, poskytne permanentné poradenstvo počas doby používania a v rámci servisných zmlúv.

Údržba orientovaná na stav

Pri údržbe orientovanej na stav sa údržba strojov a zariadení už nevykonáva na základe výpadkov alebo času, ale v závislosti od zisteného stavu. Spoločne s užívateľmi experti pre oblasť poradenstva spoločnosti Schaeffler vypracovali plány údržby, ktoré vychádzajú z výsledkov sledovania stavu a podľa nich odporúčajú príslušné kroky. Tieto odporúčania vedú k cieleným opatreniam údržby, a tým ku klesajúcim nákladom.

Koncepty servisu pre výrobcov a prevádzkovateľov zariadení

Služby nie sú produkty, resp. "hromadné tovary", rozlišujú sa požiadavkami v závislosti od typu zariadenia a znalostí získaných priamo na mieste. Prostredníctvom širokej ponuky služieb spoločnosti Schaeffler môžu miestni, certifikovaní Schaeffler pracovníci vyskladať správny balík zo školení a služieb od spoločnosti Schaeffler, ako aj z vlastných výkonov. Spektrum je veľké a závislé od predchádzajúcich znalostí a použiteľného pracovného výkonu, ako aj požiadaviek na kvalitu a kontrolu.

Schaeffler servis údržby: Technické poradenstvo
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať