Hľadaný výraz

Profitujte z riešení Industrie 4.0

Elektromotory hlásia váš stav do Cloud

Holandský priemyselný podnik zameraný na servis SPIT Electrical Mechanics vsádza pri údržbe agregátov svojich zákazníkov na expertízu Schaeffler. Prediktívnou údržbou s Condition Monitoring System SmartCheck prechádza podnik z pravidelných offline meraní na kontinuálne online merania a tým sa znižujú výdavky a náklady.

SPIT a Schaeffler spájajú špecifické know-how domény a expertízu v oblasti cloud-zakladajúcej sa na Condition Monitorings. Tak môžeme čo najlepšie urýchliť vývoj servisných výrobkov.

Armin Kempkes, Vice President Condition Monitoring Industry 4.0

Napojením na Schaeffler-Cloud je SPIT k dispozícii dlhoročné know-how inžinierov Schaeffler týkajúce sa ložísk a vibrácií vo forme digitálnych služieb. S digitálnou službou „ConditionAnalyzer“ sa môžu napríklad vytvoriť automatizované diagnózy k stavu agregátov. „ConditionAnalyzer“ ponúka rozsiahle analýzy a vydáva hlásenia dekódovaného textu.

Mechanickým výpadkom elektromotorov bude spoľahlivo zabránené vďaka Schaeffler riešeniu. Pre servisné podniky samotné znamená spolupráca so Schaeffler menej ciest k zákazníkovi, včasnejšie plánovanie údržby ako aj stúpajúcu výkonnosť a disponibilitu zariadení.

Prevádzkovatelia zariadení obdržia s „ConditionAnalyzer“ oprávnenia emailom a tieto môžu jednoducho vidieť na ich mobilnom koncovom zariadení.
Prevádzkovatelia zariadení obdržia s „ConditionAnalyzer“ oprávnenia emailom a tieto môžu jednoducho vidieť na ich mobilnom koncovom zariadení.
Mark Ent, konateľ SPIT

SPIT a Schaeffler sú perfektní partneri, ak sa jedná o Cloud-zakladajúcom sa na Condition Monitoring a Schaeffler má vhodné produkty, ktoré umožňujú ďalší vývoj. Dodatočné know- how Schaeffler dodáva pravú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

Mark Ent, konateľ SPIT


Poradenstvo & Kontakt

Skontaktujte sa s nami.

Prosím, kontaktujte nás

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať